Modelau 3D Gwryw

Yn dangos 1-24 64 o ganlyniadau

Modelau 3D Gwrywod, Dynion.

Fel arfer, mae'r gair “dyn” yn golygu oedolyn, a defnyddir y geiriau “boy” a “boy” neu “boy” i ddynodi plentyn a phlentyn yn ei arddegau. Hefyd, gall y gair “dyn” fod yn ddiffiniad o hunaniaeth rhywedd, nid rhyw fiolegol.

Mewn diwylliannau Gorllewinol, mae'r cysyniad o ddynion, fel “menyw”, yn cael ei ddiffinio'n draddodiadol yn bennaf trwy nodweddion biolegol. Fel y nodwyd gan rai ymchwilwyr, mae hyn oherwydd y pwysigrwydd arbennig y mae natur yn ei roi i'r diwylliannau hyn. Fodd bynnag, mewn llawer o gyd-destunau, mae'r term gwryw yn golygu grŵp cymdeithasol, rôl rhywedd neu hunaniaeth o ran rhyw yn bennaf. Er bod y system rhyw ddeuol sy'n bodoli yn y byd modern yn awgrymu gohebiaeth llym rhwng y rôl rhyw a rhyw a roddir i berson adeg ei eni, mewn gwirionedd nid ydynt bob amser yn cyd-ddigwydd.

O safbwynt geneteg, ystyrir bod organeb heterogameg yn wryw - hynny yw, mae ganddo ddau gromosom rhyw gwahanol yn y caryoteip, wedi'i ddynodi X ac Y, yn wahanol i'r organeb fenywaidd, sydd â dau gromosom X yn y caryoteip.