Modelau Sêr Ffilmiau 3D

Yn dangos yr holl ganlyniadau 2

Modelau 3D o Sêr Ffilmiau Flatpyramid.

Mae Movie Star yn berson sydd wedi llwyddo yn y sinema, sydd wedi dod yn adnabyddus iawn ymhlith y strata mwyaf amrywiol yn y boblogaeth ac wedi denu mwy o sylw gan y teledu a'r wasg.

Oherwydd ei enwogrwydd, mae gan sêr nifer o gefnogwyr ymysg pobl gyffredin sy'n aml yn trefnu eu hunain mewn gwahanol glybiau a chymunedau, yn symud o gwmpas y byd er mwyn peidio â cholli unrhyw ymddangosiad cyhoeddus o'u sylw ac olrhain ei weithredoedd lleiaf (gan gynnwys y rhai lleiaf y tu hwnt i faes gweithgaredd proffesiynol yr enwogion). ).

Mae gan y gair “seren” ei ddeilliadau, gan nodi maes y gweithgaredd: “seren ffilm”, “seren bop”, “seren roc”, “seren westai”. Ar gyfer pobl heb alwedigaeth benodol (er enghraifft, etifeddion cyfoethog), defnyddir yr enw “enwog” (eng. Enwogion) fel arfer.

Defnyddir y term “seren” yn helaeth yn y wasg ac ar y teledu, gan ymddangos yn aml yn enwau gwahanol sioeau teledu a sioeau teledu (“Star Academy”, “Star Factory”, “Become a Star”, “In Search of New Stars ”, Ac ati).