Modelau 3D Peiriannau

Yn dangos 1 24-37 o ganlyniadau

Modelau 3D o Beiriannau Diwydiannol sydd ar gael yn 3ds max all fod yn bwerus i dvx cxNUMXd dwg dvx i'w lawrlwytho.

Dyfeisiau yw'r peiriannau diwydiannol a ddefnyddir yn is-sector y diwydiant. Gelwir y rhan fwyaf o wneuthurwyr peiriannau yn ffatrïoedd peiriant.

Daeth y diwydiant peiriannau i fodolaeth yn ystod y chwyldro diwydiannol. Ar ddechrau'r ganrif 20, dechreuodd nifer o wneuthurwyr ceir a beiciau modur eu ffatrïoedd peiriant eu hunain. 1

Roedd y term “diwydiant peiriannau” yn ymestyn tan y 19eg ganrif. Cydnabuwyd y gangen hon o ddiwydiant felly, ac ymchwiliwyd bod ystadegau cynhyrchu yn dyddio'n ôl i 1907, a grëwyd gan Weinyddiaeth Fasnach a Diwydiant Prydain. Yn yr ystadegyn hwn o'r diwydiant peirianneg sefyll allan, er enghraifft, peiriannau amaethyddol, peiriannau ar gyfer y diwydiant tecstilau, darnau ar gyfer y trên a'r tram, ymhlith eraill. Gellir defnyddio 2 hefyd mewn gorsafoedd cymhleth iawn.

Y modelau mwyaf poblogaidd: model cyflyrydd aer 3D