Modelau Dodge 3D

Yn dangos yr holl ganlyniadau 9

Mae modelau Dodge 3D yn cynrychioli brand o geir a gynhyrchwyd gan y cwmni Americanaidd Chrysler. Mae brand Dodge yn cynhyrchu ceir, pickups, SUVs a cherbydau masnachol. Sefydlwyd y cwmni yn 1900 gan y brodyr Dodge. Yn 1914 dechreuon nhw gynhyrchu eu ceir eu hunain. Gwerthwyd y Dodgecompany yn 1928 i Chrysler Corporation, o 1997 i 2008, roedd yn rhan o gynghrair DaimlerChrysler ac mae bellach yn rhan o'r cwmni Fiat-Chrysler LLC. Mae'r logo Dodge newydd yn cynnwys yr arysgrif “Dodge” gyda dau streipen goch; mae'r hen logo (pen cors) bellach yn cael ei ddefnyddio ar geir y brand Ram.

Gadawodd y car Dodge Brothers cyntaf, a gafodd ei llysenw'n hen yn Woman Betsy, y ffatri ar Dachwedd 14, 1914 - ac ar ôl hynny, hyd at ddiwedd y flwyddyn, cynhyrchwyd 249 mwy o'r un ceir, mae gan rai artistiaid 3D fodelau 3D o Old Betsy. Erbyn 1920, cymerodd y cwmni'r ail safle yn y safleoedd cynhyrchu ceir, ychydig ar ôl y cwmni Ford. Ond yn yr un 1920 bu farw'r ddau frawd, a daeth Fred J. Haynes yn bennaeth newydd y cwmni. Roedd prifddinas y brodyr Dodge yn gadarn - mwy na 20 miliwn o ddoleri yr un. Yn ogystal, derbyniodd etifeddion y brodyr (ac ar wahân i'r gweddwon nad oes ganddynt un ar ôl) 50% o'r cyfalaf cyfrannau. Ond roedd y ddwy weddw yn ddiffyg talentau entrepreneuraidd, a dechreuodd busnes y cwmni ddirywio. Perchnogion y cwmni oedd eu gweddwon, a werthodd y grŵp buddsoddi Dillon, Read & Co yn 1925 am $ 146 miliwn. Er gwaethaf ymdrechion y perchnogion newydd, roedd Dodge yn colli tir yn y farchnad, a dechreuodd buddsoddwyr chwilio am brynwr i'r cwmni. Roedd y dyn hwn yn Walter Chrysler, ac yn 1928 daeth y cwmni yn rhan o Gorfforaeth Chrysler.

Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, roedd y cwmni Dodge yn ymwneud yn bennaf â chynhyrchu jeeps trwm (cyfres WC a WF), yn ogystal â chynhyrchu peiriannau awyrennau. Cyflenwyd Dodge WC i'r Undeb Sofietaidd o dan y Lend-Lease.

Effeithiodd argyfwng ariannol y 2000 hwyr ar Chrysler yn bennaf oll. Erbyn dechrau 2009, roedd y cwmni ar fin methdaliad ac roedd yn mynd i gau ei holl gyfleusterau cynhyrchu a masnachu. Fodd bynnag, cyn bo hir, roedd prynwr yng nghwmni FIAT y cwmni Eidalaidd, ac ers 2010, ailddechreuodd y gweithgaredd dan nawdd newydd. Ar yr un pryd, dechreuodd FIAT gyflwyno ei frand ei hun i geir ym marchnad Gogledd America, ac i'r farchnad Ewropeaidd, Dodge a Jeep mewn ail-frandio gwahanol. Yng nghanol y 2010 roedd toriadau mewn llawer o fodelau, y rhan fwyaf ohonynt yn ymwneud â Dodge a Chrysler. Mewn cyferbyniad, parhaodd Jeep, Ram a Fiat i fod yn gystadleuol ym marchnad gartref y cwmni.

Modelau Dodge 3D mwyaf poblogaidd:

  • Dodge Charger
  • Dodge Challenger
  • Dodge Viper

Y fformatau ffeil mwyaf poblogaidd ar gyfer y modelau 3D hyn yw:

.3ds .max .fbx .c4d .lwo .ma .mb.