Modelau System dreulio 3D

Modelau 3D » Modelau 3d Meddygol » Anatomeg » System dreulio

Yn dangos yr holl ganlyniadau 6

Modelau system dreulio 3D ymlaen Flatpyramid.

Un o'r amodau sylfaenol ar gyfer gweithgaredd hanfodol yw cofnodi maetholion yn y corff, a ddefnyddir yn barhaus gan gelloedd yn y broses metaboledd. Ar gyfer y corff, bwyd yw'r ffynhonnell o'r sylweddau hyn. Mae'r system dreulio yn darparu dadansoddiad o faetholion i gyfansoddion organig syml (monomers), sy'n mynd i mewn i amgylchedd mewnol y corff ac yn cael eu defnyddio gan gelloedd a meinweoedd fel deunydd plastig ac egnïol. Yn ogystal, mae'r system dreulio yn rhoi i'r corff y swm angenrheidiol o ddŵr ac electrolytau.

Mae'r system dreulio, neu'r llwybr gastroberfeddol, yn diwb cyfochrog sy'n dechrau yn y geg ac yn gorffen yn yr anws. Mae hefyd yn cynnwys nifer o organau sy'n darparu secretiad suddion treulio (chwarennau poer, afu, pancreas).

Mae treuliad yn set o brosesau lle mae bwyd yn cael ei brosesu ac mae'r proteinau, brasterau, carbohydradau yn cael eu cymysgu i fonomerau yn y llwybr gastroberfeddol, ac mae'r monomerau'n cael eu hamsugno i amgylchedd mewnol y corff.