Modelau 3D System Atgenhedlu

Modelau 3D » Modelau 3d Meddygol » Anatomeg » System Atgenhedlu

Yn dangos yr holl ganlyniadau 3

Y modelau system atgenhedlu 3D.

Mae'r system atgenhedlu o ddyn yn gymhleth o organau organebau gwrywaidd a benywaidd, sy'n sicrhau atgynhyrchu pobl yn bennaf (eu hatgynhyrchu, eu cyhoeddi, eu cyhoeddi). Mae'r system atgenhedlu gwrywaidd yn cynnwys y ceilliau, y deferens vas, chwarren y prostad, y fesiglau arloesol, y chwarennau bwlbourethrol, yr wrethra, a'r pidyn. Mewn menywod, mae'r system atgenhedlu yn cynnwys yr ofarïau, y tiwbiau ffalopaidd, y groth, y fagina, a vulva.

Mae gan rywogaeth fiolegol, fel anifeiliaid asgwrn cefn eraill, raniad i wrywod a benywod i sicrhau atgenhedlu rhywiol, gan roi amrywiaeth genetig epil trwy gyfuniadau amrywiol o enynnau sy'n deillio o riant-organebau, a gelwir yr organau atgenhedlol yn genital. Mae organau atgenhedlu (rhywiol) gwryw a benyw yn y broses o atgynhyrchu yn ategu swyddogaethau ei gilydd. Fel mamaliaid eraill, mewn bodau dynol, mae ffrwythloni (a beichiogrwydd dilynol yr embryo) yn fewnol, sy'n digwydd o fewn organau atgenhedlu mewnol y fenyw, sy'n esbonio'r ffaith bod prif ran organau atgenhedlu'r pelfig yn fewnol (gweler Benyw organau atgenhedlu mewnol). Er mwyn gweithredu ffrwythloni o'r fath, dylai cynrychiolwyr y rhyw gwryw gael organ sy'n gallu treiddio i'r parth ffrwythloni y tu allan i geudodau eu corff.