Modelau Seryddiaeth 3D

Yn dangos 1 24-42 o ganlyniadau

Modelau 3D ar gyfer Seryddiaeth gan gynnwys Gofod, Planedau, yr Haul, y Ddaear a'r Lleuad.

Mae seryddiaeth yn astudio'r Haul a sêr eraill, planedau Cysawd yr Haul a'u lloerennau, allblanedau, asteroidau, comedau, meteoroids, mater rhyngblanedol, mater rhyngserol, pulsars, tyllau duon, nebulae, galaethau a'u clystyrau, cwasars a llawer mwy.

Seryddiaeth yw un o'r gwyddorau hynaf. Mae diwylliannau cynhanesyddol a gwareiddiadau hynafol wedi gadael llawer o arteffactau seryddol yn dangos eu gwybodaeth o ddeddfau mudiant cyrff nefol. Mae enghreifftiau'n cynnwys henebion hynafol cyn-linach a Chôr y Cewri. Mae gwareiddiadau cyntaf y Babiloniaid, y Groegiaid, y Tsieineaid, yr Indiaid, y Mayans ac Incas eisoes wedi gwneud arsylwadau trefnus o awyr y nos. Caniatawyd i'r telesgop ei ddatblygu'n wyddoniaeth fodern. Yn hanesyddol, mae gwyddoniaeth yn cynnwys astrometreg, llywio â seren, arsylwi, creu calendrau, a hyd yn oed sêr-ddewiniaeth. Y dyddiau hyn, mae hefyd yn gyfystyr â astroffiseg.

Yn yr 20fed ganrif, rhannwyd seryddiaeth yn ddwy brif gangen: arsylwadol a damcaniaethol. Seryddiaeth arsylwadol yw caffael data arsylwadol ar gyrff nefol, a ddadansoddir wedyn. Mae'r wyddoniaeth hon yn canolbwyntio ar ddatblygu modelau cyfrifiadurol, mathemategol neu ddadansoddol ar gyfer disgrifio gwrthrychau a ffenomenau seryddol. Mae'r ddwy gangen hon yn ategu ei gilydd: mae gwyddoniaeth ddamcaniaethol yn ceisio esboniadau ar gyfer canlyniadau arsylwadau, ac mae un arsylwadol yn darparu deunydd ar gyfer casgliadau a damcaniaethau damcaniaethol a'r posibilrwydd o'u gwirio.