Modelau Porsche 3D

Yn dangos yr holl ganlyniadau 11

Modelau Porsche 3D ymlaen Flatpyramid.

Mae Porsche AG (Porsche Aktiengesellschaft) yn wneuthurwr ceir o'r Almaen a sefydlwyd gan y dylunydd enwog Ferdinand Porsche yn 1931. Lleolir y pencadlys a'r brif ffatri yn Stuttgart, yr Almaen. Prif gyfranddaliwr y cwmni yw'r genws, Porsche. Dyma'r cwmni ceir mwyaf proffidiol yn y byd. Yn 2010, cydnabuwyd mai ceir y cwmni oedd y rhai mwyaf dibynadwy yn y byd.

Mae'r cwmni'n cynhyrchu ceir chwaraeon moethus, yn ogystal â SUVs. Mae cynhyrchu porsche yn cydweithio'n bennaf â Volkswagen. Ochr yn ochr â chymryd rhan mewn chwaraeon modur, mae gwaith ar y gweill i wella dyluniad y car (a'i gydrannau) fel y cyfryw: dros y blynyddoedd, synchronizers blwch gêr mecanyddol, blychau gêr awtomatig gyda galluoedd sifftiau llaw (yn ddiweddarach gyda botymau sifft ar yr olwyn lywio) , tyrbinio ar gyfer car cynhyrchu, tyrbinio gyda geometreg amrywiol impeller y tyrbin mewn injan gasoline, ataliad a reolir yn electronig ac yn y blaen.

50.1% o gyfranddaliadau'r cwmni yn eiddo i Porsche Automobil Holding SE, ers mis Rhagfyr 2009, 49.9% o'r cyfrannau yn perthyn i Volkswagen AG. Mae'n gwmni cyhoeddus, mae rhan o'i gyfranddaliadau wedi'u rhestru ar Gyfnewidfa Stoc Frankfurt ac ar y system electronig Xetra ledled y byd. Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol ers 1993 - Wendelin Wiedeking. Cyfanswm refeniw'r cwmni ar gyfer y flwyddyn ariannol 2009 / 2010 oedd 7.79 biliwn ewro, sef y cofnod absoliwt ar gyfer y cwmni mewn hanes. Yn ystod yr un cyfnod adrodd, gwerthwyd cerbydau 81,850, a chynhyrchwyd 89,123.

Mae'r cwmni hefyd wedi bod yn weithgar yn trefnu clybiau chwaraeon am amser hir a chystadlaethau ymhlith gwahanol ddosbarthiadau o'u ceir, a chynhelir nifer o gystadlaethau cwpan yn rheolaidd. Y gêm gyfrifiadurol Angen am gyflymder: Mae Porsche Unleashed yn cael ei neilltuo i'r gweithgaredd hwn.

Modelau Porsche 3D Poblogaidd:

  • Boxster & Cayman
  • Panamera
  • Cayenne
  • Macan
  • 911