Ystafelloedd Cynadledda Modelau 3D

Modelau 3D » Modelau 3D Pensaernïaeth » Mannau » Ystafelloedd Cynhadledd

Dangos y canlyniad sengl

Mae Ystafelloedd Cynadledda yn modelu ar 3D Flatpyramid.

Mae ystafelloedd cynadledda fel arfer wedi'u lleoli yn y canolfannau cynadledda. Mae'r Ganolfan Gynadledda yn adeilad mawr sydd wedi'i gynllunio i gynnal cyfarfodydd ymhlith nifer sylweddol o bobl sydd wedi'u huno gan fuddiannau cyffredin. Mae canolfannau confensiwn fel arfer yn cynnig digon o le i ddarparu ar gyfer sawl mil o ymwelwyr. Hefyd yn y sefydliadau hyn mae canolfannau arddangos fel arfer - llwyfannau ar gyfer arddangosfeydd mawr. Mewn canolfan gynadledda nodweddiadol, mae o leiaf un awditoriwm, ystafell gynadledda. Yn ogystal, efallai y bydd cyngerdd a neuaddau darlithio, ystafelloedd cyfarfod. Mae canolfannau cynadledda mewn rhai gwestai mewn cyrchfannau mawr.