Modelau 3D Tai

Yn dangos 1-24 115 o ganlyniadau

On FlatPyramidcatalog, fe welwch wahanol fathau o fodelau 3d ar gyfer tai. Sy'n syrthio i wrthrychau preswyl gan gynnwys:

 • teulu
 • Byngalo
 • Castell
 • Cottage
 • Duplex
 • Ty modern
 • Ffermdy
 • cwt
 • plasty
 • Maenor
 • Townhouse
 • Tu allan, fel colofnau, ffasadau ac ati.
 • Tu mewn i dai fel ystafelloedd byw, cegin, ac ati.

Mae'r amrywiaeth hon yn ddefnyddiol ar gyfer prosiectau lle mae angen i chi ddefnyddio tŷ fel os ydych chi'n gwneud animeiddiad hysbyseb. Hefyd, mae llawer o artistiaid yn defnyddio math gwahanol o strwythurau pensaernïol wrth ddatblygu gemau neu ar gyfer cynllunio dinas.

Gall y model 3d fod yn brototeip cychwynnol a cwtogi tŷ fel mewn adeiladu neu ddarluniau pensaernïol. Mae'r cam adeiladu cychwynnol hwn yn galluogi cywiriadau i gael eu gwneud yn gyflymach heb yr angen i ail-weithio strwythurau presennol.

Mae'r model cyfeintiol 3D yn caniatáu i benseiri gyflwyno sut olwg fydd ar eu tŷ, adeilad neu strwythur hyd yn oed cyn i'r gwaith adeiladu ddechrau.

Mae dylunwyr mewnol ac arbenigwyr atgyweirio ar gyfer adeiladau preswyl a swyddfeydd hefyd yn defnyddio'r modelau 3d hyn. Ar gyfer yr achos defnydd hwn, mae angen delweddu er mwyn diffinio arddull y tu mewn yn glir, a fydd wedyn yn cael ei gymeradwyo gan eu cleientiaid. Dyna pam ein bod wedi casglu llawer o fodel mewnol 3d tŷ ymlaen Flatpyramid.

Defnyddiwch y rhain fel man cychwyn gan fod creu delweddu 3D yn gyfuniad o gelf a skrill mewn graffeg gyfrifiadur 3D. Gall fod yn broses hir a chymhleth, yn enwedig wrth wneud y model o'r dechrau. I'r rhai nad oes ganddynt yr amser a'r adnoddau i archebu model 3D, rydym yn cynnig modelau 3d tŷ parod / parod i chi eu defnyddio.

Gall ein tai gynnwys adeiladau, tu mewn, gwrthrychau stryd, cerbydau coed a mwy.