Modelau 3D Strwythurau Pensaernïaeth Eraill

Modelau 3D » Modelau 3D Pensaernïaeth » Strwythurau » Arddull Strwythurau » Strwythurau Pensaernïaeth Eraill

Yn dangos yr holl ganlyniadau 24

Strwythurau pensaernïaeth modelau 3d

Pensaernïaeth - yn gyffredinol yn golygu gwyddoniaeth a chelf adeiladu, dylunio adeiladau a strwythurau pensaernïaeth eraill, yn ogystal â chyfanrwydd adeiladau a strwythurau sy'n creu amgylchedd gofodol ar gyfer bywyd a gweithgaredd dynol. Mae pensaernïaeth yn creu amgylchedd trefnus y mae ei angen ar bobl ar gyfer eu bywydau a'u gweithgareddau, yn unol â'u dyheadau, yn ogystal â galluoedd technegol modern a safbwyntiau esthetig. Mae priodweddau swyddogaethol (pwrpas, defnyddioldeb), technegol (cryfder, gwydnwch) ac esthetig (harddwch) gwrthrychau yn gysylltiedig â'i gilydd mewn pensaernïaeth.

Mae gwaith pensaernïol yn aml yn cael ei weld fel gweithiau celf, fel symbolau diwylliannol neu wleidyddol. Nodweddir gwareiddiadau hanesyddol gan eu cyflawniadau pensaernïol.

Pwnc gweithio gyda gofod yw trefniadaeth y lle anghyfannedd yn ei gyfanrwydd. Fe'i dyrannwyd i gyfeiriad ar wahân - datblygu trefol, sy'n cynnwys cymhleth o broblemau economaidd-gymdeithasol, adeiladu a thechnegol, pensaernïol ac artistig, glanweithiol a hylan. Am yr un rheswm, mae'n anodd rhoi asesiad cywir o'r strwythur pensaernïol, heb wybod cynllun y dref.

Un o'r gwobrau rhyngwladol uchaf ym maes pensaernïaeth yw Gwobr Pritzker, a ddyfernir yn flynyddol am y llwyddiannau mwyaf nodedig ym maes pensaernïaeth.

Trwy benderfyniad yr Ugeinfed Cynulliad Cyffredinol Undeb Rhyngwladol y Penseiri (ISA), a gynhaliwyd yn Barcelona ym 1996, yn flynyddol ar ddydd Llun cyntaf mis Hydref, dathlir gwyliau proffesiynol rhyngwladol o benseiri a connoisseurs o gampweithiau pensaernïol - Diwrnod Pensaernïaeth y Byd.

Fel ffurf ar gelf, mae pensaernïaeth yn mynd i mewn i fyd diwylliant ysbrydol a materol. Yn wahanol i adeiladu iwtilitaraidd a gweithgaredd esthetig (ee, cysoni’r amgylchedd), er enghraifft, mae dylunio, pensaernïaeth fel celf yn datrys problemau delwedd celf, hynny yw, mae’n mynegi yn y delweddau artistig o syniad unigolyn o’r gofod a’r amser a lle dyn yn y byd o'i gwmpas.

Wrth gwrs, mae pensaernïaeth wedi canfod ei fod yn ymlynwyr ym myd modelu 3D hefyd. Dyna pam y gallwch chi ddod o hyd i lawer o adeiladau a strwythurau pensaernïaeth eraill modelau 3D ymlaen Flatpyramid.