Modelau 3D Strwythurau Pensaernïaeth Eraill

Modelau 3D » Modelau 3D Pensaernïaeth » Strwythurau » Arddull Strwythurau » Strwythurau Pensaernïaeth Eraill

Yn dangos yr holl ganlyniadau 24

Strwythurau pensaernïaeth modelau 3d

Pensaernïaeth - yn gyffredinol mae'n golygu gwyddoniaeth a chelf adeiladu, dylunio adeiladau a strwythurau pensaernïol eraill, yn ogystal â chyfanswm yr adeiladau a'r strwythurau sy'n creu amgylchedd gofodol ar gyfer bywyd a gweithgaredd dynol. Mae pensaernïaeth yn creu amgylchedd sydd wedi'i drefnu'n sylweddol y mae ar bobl ei angen ar gyfer eu bywydau a'u gweithgareddau, yn unol â'u dyheadau, yn ogystal â galluoedd technegol modern a golygfeydd esthetig. Mae priodweddau gweithredol (pwrpas, defnyddioldeb), technegol (cryfder, gwydnwch) ac esthetig (harddwch) yn gysylltiedig â phensaernïaeth.

Mae gwaith pensaernïol yn aml yn cael ei weld fel gweithiau celf, fel symbolau diwylliannol neu wleidyddol. Nodweddir gwareiddiadau hanesyddol gan eu cyflawniadau pensaernïol.

Testun gweithio gyda gofod yw trefniadaeth y lle y mae pobl yn byw ynddo yn ei gyfanrwydd. Cafodd ei ddyrannu mewn cyfeiriad ar wahân - datblygiad trefol, sy'n cwmpasu cymhlethdod o broblemau economaidd-gymdeithasol, adeiladu a thechnegol, pensaernïol ac artistig, glanweithiol a hylan. Am yr un rheswm, mae'n anodd rhoi asesiad cywir o'r strwythur pensaernïol, heb wybod beth yw'r cynllunio tref.

Un o'r gwobrau rhyngwladol uchaf ym maes pensaernïaeth yw Gwobr Pritzker, a ddyfernir yn flynyddol am y llwyddiannau mwyaf nodedig ym maes pensaernïaeth.

Erbyn penderfyniad yr Ugeinfed Gymanfa Gyffredinol o Undeb Rhyngwladol y Penseiri (ISA), a gynhaliwyd yn Barcelona yn 1996 bob blwyddyn ar ddydd Llun cyntaf mis Hydref, caiff gwyliau proffesiynol rhyngwladol o benseiri a chonnoisseurs o gampweithiau pensaernïol eu dathlu - Diwrnod Pensaernïaeth y Byd.

Fel ffurf ar gelfyddyd, mae pensaernïaeth yn mynd i mewn i faes diwylliant ysbrydol a materol. Yn wahanol i adeiladu iwtilitaraidd a gweithgaredd esthetig (ee cysoni'r amgylchedd), er enghraifft, mae dylunio, pensaernïaeth fel celf yn datrys problemau delwedd-celf, hynny yw, mae'n mynegi yn y delweddau artistig o syniad person o'r gofod ac amser a lle dyn yn y byd o'i gwmpas.

Wrth gwrs, mae pensaernïaeth wedi canfod ei fod yn ymlynwyr ym myd modelu 3D hefyd. Dyna pam y gallwch ddod o hyd i lawer o adeiladau a strwythurau pensaernïol eraill modelau 3D ymlaen Flatpyramid.