Modelau 3D Diwydiannol

Yn dangos 1 24-31 o ganlyniadau

Modelau 3D o Strwythurau Pensaernïol Diwydiannol.

Ganed diwydiant o fewn fframwaith ffermio cartref naturiol. Yn ystod cyfnod y system gymunedol gyntefig, ffurfiwyd prif ganghennau gweithgarwch cynhyrchu yn y mwyafrif o bobl (amaethyddiaeth a bridio gwartheg), pan wnaed cynhyrchion a fwriadwyd ar gyfer eu defnydd eu hunain o ddeunyddiau crai a gloddiwyd yn yr un economi. Pennwyd datblygiad a chyfeiriadedd y diwydiant cartref gan amodau lleol ac roedd yn dibynnu ar argaeledd deunyddiau crai.

Mae'r diwydiant gweithgynhyrchu yn cynnwys mentrau peirianneg fecanyddol, mentrau ar gyfer cynhyrchu metelau fferrus ac anfferrus, cynhyrchion wedi'u rholio, cynhyrchion cemegol a phetrocemegol, peiriannau ac offer, cynhyrchion gwaith coed a diwydiant mwydion a phapur, sment a deunyddiau adeiladu eraill, cynhyrchion y diwydiannau golau a bwyd, diwydiant lleol, yn ogystal â mentrau ar gyfer atgyweirio cynhyrchion diwydiannol (trwsio locomotifau, trwsio locomotifau) a gweithfeydd pŵer thermol, diwydiant ffilm (diwydiant ffilm).

Electroenergy yw'r gangen bwysicaf o ynni, gan gynnwys cynhyrchu, trosglwyddo a gwerthu trydan. Manteision y diwydiant pŵer trydan dros fathau eraill o ynni: rhwyddineb trosglwyddo yn bell dros bellteroedd hir, dosbarthiad ymhlith defnyddwyr, yn ogystal â throsi i fathau eraill o ynni (mecanyddol, thermol, cemegol, golau ac eraill).