Modelau 3D Apartments

Hyd i unrhyw gynnyrch yn gyfateb i'ch dewis.

Apartments 3D modelau ar Flatpyramid.

Fflat - ystafell neu ystafell ar wahân yn y tŷ (fflat).

Yn Ewrop, mae'r term hwn yn cynnwys un neu fwy o ystafelloedd i'w rhentu neu eu prynu.

Yn y farchnad eiddo tiriog a gwasanaethau gwesty ar gyfer adeiladau fflatiau, mae'r enw fflat-gwesty wedi mynd yn sownd. Mae gwesty fflatiau yn gyfuniad o ystafelloedd fflatiau gyda'r posibilrwydd o rentu ac ystod lawn o wasanaethau gwesty. Fel arfer, mae gan y fflat gegin ac ystafell ymolchi.

Un o'r gwahaniaethau rhwng fflatiau yw yn absenoldeb y posibilrwydd o gyhoeddi cofrestriad yn y man preswyl. Gwahaniaeth arall yw cost costau rhedeg. Gan nad ydynt yn ymwneud yn ffurfiol â thai, cyfrifir cyfraddau cyfleustodau fel ar gyfer eiddo masnachol.