Modelau 3D Priffyrdd

Yn dangos yr holl ganlyniadau 5

Modelau 3D o Strwythurau Priffyrdd Flatpyramid.

Mae priffordd yn ffordd ar gyfer traffig ceir cyflym nad oes ganddo groesffyrdd un lefel â ffyrdd eraill, traciau rheilffordd neu dramiau, neu lwybrau i gerddwyr neu feiciau.

Wedi'i ddylunio ar gyfer cerbydau cyflym, caiff y priffyrdd ar gyfer pob cyfeiriad teithio eu gwahanu gan rwystr neu ddulliau adeiladu-technegol eraill ac mae ganddynt o leiaf ddwy lôn ar gyfer gyrru i bob cyfeiriad, ac yn aml yn bell iawn ar gyfer atal ceir mewn sefyllfaoedd annisgwyl.

Mae gan yr allanfeydd ar draffyrdd lonydd brecio a chyflymu. Ni chaniateir mynd i draffyrdd ar gyfer cerbydau y mae eu cyflymder uchaf a ganiateir yn is na gwerth penodol (er enghraifft, mopedau neu dractorau; mae cyflymder penodol yn dibynnu ar y wladwriaeth), yn ogystal ag ar gyfer beic a chludiant wedi'i dynnu gan geffylau. Hefyd, gwaherddir traffig i gerddwyr ar draffyrdd. Mae nodweddion nodedig traffyrdd yn cynnwys gwaharddiadau ar wrthdroi a stopio y tu allan i'r ardaloedd dynodedig.