Modelau 3D Pontydd

Yn dangos yr holl ganlyniadau 14

Modelau 3D Pontydd a Strwythurau Pensaernïol eraill.

Mae'r bont yn strwythur artiffisial a godwyd dros rwystr, er enghraifft, ar draws afon, llyn, cors, culfor.

Gelwir strwythur peirianyddol a godwyd ar draws y ffordd yn orffordd, a gelwir strwythur dros geunant neu geunant yn draphont.

Fel rheol, mae pontydd yn cynnwys strwythurau rhychwant a phileri. Defnyddir y strwythurau rhychwantu i ganfod y llwythi a'u trosglwyddo i'r cefnogwyr; gellir eu lleoli ar y ffordd, croesfan cerddwyr, piblinell. Mae'r cefnogwyr yn trosglwyddo llwythi o adeileddau rhychwantu i waelod y bont.

Gellir gosod bwa, trawst, ffrâm, arhosiad cebl neu gyfuno'r cynllun statig o strwythurau rhychwantu; mae'n penderfynu ar y math o bont trwy ddyluniad.

Cefnogir y strwythurau rhychwant gan gynhaliaeth, pob un yn cynnwys sylfaen a chefnogaeth. Gall siâp y cynhalwyr fod yn amrywiol iawn. Gelwir cynhalwyr canolraddol yn deirw, ategweithiau arfordirol.

Deunyddiau ar gyfer pontydd yw metel (aloion dur ac alwminiwm), concrit wedi'i atgyfnerthu, concrid, carreg naturiol, pren, rhaffau.

Mae'r cynllun pontydd yn fformiwla lle cyflwynir dimensiynau'r rhychwantiadau cyfrifedig, y pellteroedd rhwng canolfannau rhannau ategol y strwythurau rhychwantu, yn olynol. Os oes gan sawl rhan o gefnogaeth yn olynol yr un maint, nodir eu rhif wedi'i luosi â maint pob un.