Nenfydau 3D Modelau

Yn dangos yr holl ganlyniadau 6

Gwrthrychau Nenfwd 3D ar gyfer modelau 3d pensaernïol.

Y nenfwd yw rhan isaf y strwythur amgaeëdig sy'n ffinio â'r ystafell uchod. Gall fod yn union y rhan isaf neu'r clawr, neu wedi'i atal - wedi'i ffurfio gan elfennau strwythurol arbennig.

Yn aml, wrth adeiladu fel nenfwd yn yr eiddo, mae'n gwasanaethu slab concrit, sy'n gwasanaethu fel rhannydd rhwng y lloriau. Felly, mae ei ran isaf yn dod yn nenfwd, yr uchaf - llawr y llawr uchaf. Yn ogystal â pherfformio swyddogaeth gwahanu lloriau, mae hefyd yn aml yn gymorth i siandelwyr, synwyryddion tân, synwyryddion symudiadau, ac weithiau camerâu diogelwch.

Ers yn ystod y broses adeiladu, nid yw bob amser yn bosibl sicrhau cydran hyd yn oed y platiau (difrod mecanyddol yn ystod cludiant neu osodiad), ar ôl i'r gwrthrych gael ei drosglwyddo, gellir arsylwi allwthiadau anwastad a boglynnog ar wyneb y nenfwd. At y diben hwn, defnyddir dulliau amrywiol o ddileu'r diffygion hyn.