Nenfydau 3D Modelau

Yn dangos yr holl ganlyniadau 6

Gwrthrychau Nenfwd 3D ar gyfer modelau 3d pensaernïol.

Y nenfwd yw rhan isaf y strwythur amgáu sy'n rhwymo'r ystafell uwchben. Gall fod yn uniongyrchol y rhan neu'r gorchudd isaf, neu ei atal dros dro - wedi'i ffurfio gan elfennau strwythurol arbennig.

Wrth adeiladu fel nenfwd yn yr adeilad amlaf mae'n gwasanaethu slab concrit, sy'n rhannwr rhwng y lloriau. Felly, ei ran isaf yw'r nenfwd, yr uchaf - llawr y llawr uchaf. Yn ogystal â chyflawni'r swyddogaeth o wahanu lloriau, mae hefyd yn aml yn gefnogaeth i canhwyllyr, synwyryddion tân, synwyryddion symud, ac weithiau camerâu diogelwch.

Ers yn ystod y broses adeiladu, nid yw bob amser yn bosibl sicrhau cydran hyd yn oed y platiau (difrod mecanyddol yn ystod cludiant neu osodiad), ar ôl i'r gwrthrych gael ei drosglwyddo, gellir arsylwi allwthiadau anwastad a boglynnog ar wyneb y nenfwd. At y diben hwn, defnyddir dulliau amrywiol o ddileu'r diffygion hyn.