Modelau 3D Manwerthu

Yn dangos 1 24-200 o ganlyniadau

Manwerthu Manwerthu 3D Modelau 3d ar gyfer modelu yn 3d.

Mae manwerthu yn fath o fasnach, yn ogystal â pherfformiad rhai gwasanaethau lle mai'r prynwr yw'r defnyddiwr olaf, y person naturiol neu gyfreithiol.

Diben caffael cynnyrch yn y manwerthu yw bodloni anghenion personol y prynwr, aelodau'r teulu (os yw'n unigolyn), neu weithwyr y cwmni (os yw'n endid cyfreithiol) ar draul yfed y prynwr nwyddau.

Masnach manwerthu yw'r gweithgaredd ar werthu nwyddau yn uniongyrchol i ddinasyddion a defnyddwyr terfynol eraill ar gyfer eu defnydd anfasnachol personol, waeth beth yw ffurf y taliad, gan gynnwys mewn bwytai, caffis, bariau, endidau busnes eraill.

Mae pwrpas prynu cynnyrch yn arwyddocaol ar gyfer marchnata. Mae cymhellion prynu yn ffactor arwyddocaol mewn segmentu marchnad a diffiniad o'r grŵp targed o ddefnyddwyr.

Yn wahanol i fasnach cyfanwerthu, nid yw nwyddau a brynir yn y system fanwerthu yn cael eu hailwerthu ymhellach ond y bwriedir eu defnyddio'n uniongyrchol.