Modelau 3D Môr

Yn dangos yr holl ganlyniadau 2

Golygfeydd 3D Môr a Môr o fodelau 3d.

Mae'r môr yn rhan o'r cefnforoedd, wedi'u gwahanu gan dir neu ddrychiadau o'r tir tanddwr. Mae hefyd yn wahanol i'r Cefnfor Byd yn y cyfundrefnau hydrolegol, meteorolegol a hinsoddol, sy'n gysylltiedig â'u safle ymylol mewn perthynas â'r moroedd ac arafu cyfnewid dŵr oherwydd y cysylltiad cyfyngedig â'r rhan agored. wedi'i leoli ym Môr y Canoldir). Nodweddir ffawna'r moroedd gan bresenoldeb endemigau.

Mewn amrywiol awduron, yn enwedig yn y Beibl, gellir galw moroedd mawr o ddŵr (afonydd, llynnoedd, baeau) yn foroedd; er enghraifft, mae Môr yr Aifft yn y Beibl, yn ôl gwahanol dybiaethau, yn dynodi naill ai Afon Nîl neu ran o'r Môr Coch; ar wahân, gelwir Afon Euphrates yn fôr yno.

Yn y Geiriadur Dahl, diffinnir y môr fel clwstwr o ddŵr hallt chwerw mewn pantiau neu doriadau enfawr o wyneb y ddaear. Felly, mae'r môr yn galw pob un o'r dyfroedd hyn sydd wedi'u fframio'n fympwyol yn hytrach na thir (tir, cyfandir). Fel arfer, mae'r moroedd yn cyfathrebu â moroedd y byd drwy'r llinynnau (er enghraifft, y Canoldir, Du ac eraill) ac yn cario'r enw hwn yn gywir. Mae'n llai cysylltiedig â'r gyfraith â'r moroedd bas neu'r llynnoedd dŵr croyw (er enghraifft, Môr Caspia, y Môr Aral, a Baikal - “Y Môr Gogoneddus - y Baikal Sanctaidd”). Yn ogystal, mae'r môr yn golygu'r ffiaidd neu'r ffiaidd, y dwyster.

Mae gwrthrychau, a elwir yn foroedd, yn bodoli nid yn unig ar y Ddaear: er enghraifft, mae'r “Môr De” ar y blaned Mawrth ac ar y Lleuad (gelwir y môr lleuad (yn weledol) yn fan tywyll ar wyneb disg y lleuad).

Wrth oeri, mae dŵr hallt yn troi'n “rew môr” - mae'n digwydd islaw'r pwynt rhewi ar gyfer dŵr croyw ar dymheredd o tua −1.8 ° C