Gwrthrychau Pensaernïaeth Eraill Modelau 3D

Modelau 3D » Modelau 3D Pensaernïaeth » Gwrthrychau » Gwrthrychau Pensaernïaeth Eraill

Yn dangos 1 24-157 o ganlyniadau

Gwrthrychau Pensaernïaeth Eraill modelau 3D breindal yn rhad ac am ddim ar gyfer modelu a rendro graffeg cyfrifiadurol 3D.

Gellir diffinio'r arddull bensaernïol fel cyfuniad o brif nodweddion a nodweddion pensaernïaeth amser a lle penodol, a amlygir yn nodweddion ei agweddau swyddogaethol, adeiladol ac artistig (pwrpas adeiladau, deunyddiau adeiladu, a strwythurau, dulliau o gyfansoddiad pensaernïol). Mae'r cysyniad o arddull bensaernïol wedi'i gynnwys yn y cysyniad cyffredinol o arddull fel golwg artistig, sy'n cwmpasu pob agwedd ar gelf a diwylliant cymdeithas mewn rhai amodau o'i ddatblygiad cymdeithasol ac economaidd, fel cyfuniad o brif nodweddion ideolegol ac artistig y meistr.

Mae datblygu arddulliau gwrthrychau pensaernïol eraill yn dibynnu ar ffactorau hinsoddol, technegol, crefyddol a diwylliannol.

Er bod datblygiad pensaernïaeth yn dibynnu'n uniongyrchol ar amser, nid yw arddulliau bob amser yn cyd-fynd bob amser, yn hysbys.

Mae'r arddull bensaernïol, fel yr arddull yn y celf yn gyffredinol, yn gysyniad confensiynol. Mae'n gyfleus i ddeall hanes pensaernïaeth Ewropeaidd. Fodd bynnag, er mwyn cymharu hanes pensaernïaeth sawl rhanbarth, nid yw'r arddull fel offeryn disgrifiadol yn addas.

Mae arddulliau o'r fath (er enghraifft, modern), a elwir yn wahanol mewn gwledydd gwahanol.

O fewn fframwaith y patrwm ôl-fodernaidd, mae llawer o dueddiadau wedi dod i'r amlwg, sy'n wahanol iawn i athroniaeth a dulliau ieithyddol. Er bod dadleuon gwyddonol am annibyniaeth un cyfeiriad neu'i gilydd, nid oes undod mewn terminoleg ac ni all fod.

Er gwaethaf y diffygion hyn, mae arddull fel offeryn disgrifiadol yn rhan o'r dull gwyddonol o hanes pensaernïaeth, oherwydd mae'n caniatáu i ni olrhain fector byd-eang datblygiad meddwl pensaernïol.

Mae Gwrthrychau Pensaernïaeth Eraill yn modelu fformatau 3D: 3ds ar y mwyaf, dxf, fbx, c4d, gwrthwynebu