Mae Pensaernïaeth Arall yn Golygu Modelau 3D

Modelau 3D » Modelau 3D Pensaernïaeth » Scenes » Scenes Style » Golygfeydd Pensaernïaeth Eraill

Yn dangos yr holl ganlyniadau 20

Mae Pensaernïaeth Arall yn Golygu Graffeg 3D ar gyfer modelu a rendro pensaernïol.

Fel math o gelf, mae pensaernïaeth yn mynd i mewn i faes diwylliant ysbrydol a materol. Yn wahanol i adeiladu iwtilitaraidd a gweithgaredd esthetig (cysoni'r amgylchedd), er enghraifft, dylunio, pensaernïaeth wrth i gelf ddatrys tasgau artistig a dychmygus, hynny yw, mae'n mynegi mewn delweddau artistig syniadau dyn am ofod ac amser a lle dyn yn y byd o amgylch.

Mae datblygiad hanesyddol cymdeithas yn pennu swyddogaethau, mathau cyfansoddiadol a genres creadigrwydd pensaernïol (adeiladau gyda gofod mewnol wedi'i drefnu, strwythurau sy'n ffurfio mannau agored, ensembles), systemau dylunio technegol, strwythur artistig strwythurau pensaernïol.

Yn ôl y dull o greu delweddau, cyfeirir at bensaernïaeth fel mathau o gelf anweledol (tectonig), sy'n defnyddio arwyddion confensiynol (confensiynol), neu ddelweddau haniaethol, gwrthrychau, ffenomena, gweithredoedd a gyfeirir yn uniongyrchol at fecanweithiau cysylltiadol canfyddiad . Mae asesiad pragmatig o waith pensaernïaeth yn cael ei bennu gan syniadau ei allu i wasanaethu ei ddiben swyddogaethol.

Yn ôl y ffordd y caiff delweddau eu defnyddio, yn draddodiadol cyfeirir at bensaernïaeth fel mathau o gelf ofodol (plastig), y mae eu gwaith fel a ganlyn:

  • yn bodoli yn y gofod, heb newid a ddim yn datblygu mewn pryd;
  • â chymeriad sylweddol;
  • yn cael ei berfformio gan brosesu deunydd materol;
  • yn cael ei weld gan y gynulleidfa yn uniongyrchol ac yn weledol

Fe welwch fodelau pensaernïaeth golygfeydd 3D eraill, yma Flatpyramid.