Modelau 3D Sci-Fi

Yn dangos yr holl ganlyniadau 12

Modelau Scei Fi 3D.

Mae ffuglen wyddonol (Sci-Fi) yn genre mewn llenyddiaeth, sinema a mathau eraill o gelf, un o'r mathau o ffuglen. Mae ffuglen wyddonol yn seiliedig ar dybiaethau gwych (ffuglen, dyfalu) ym maes gwyddoniaeth, gan gynnwys yr union a'r naturiol, a'r dyniaethau. Mae ffuglen wyddonol yn disgrifio technolegau ffuglennol a darganfyddiadau gwyddonol, cysylltiadau â meddwl annynol, dyfodol posibl neu gwrs arall o hanes, ac effaith y rhagdybiaethau hyn ar gymdeithas ddynol a phersonoliaeth. Mae ffuglen wyddonol yn digwydd yn aml yn y dyfodol, sy'n golygu bod y genre hwn yn gysylltiedig â thymheredd.

Mae llawer o ddadlau ymysg beirniaid a beirniaid llenyddol am yr hyn sy'n cyfrif fel ffuglen wyddonol. Serch hynny, mae'r rhan fwyaf ohonynt yn cytuno ar y ffaith bod ffuglen wyddonol yn lenyddiaeth wedi'i seilio ar dybiaeth benodol ym maes gwyddoniaeth: dyfodiad dyfais newydd, darganfod cyfreithiau natur newydd, ac weithiau hyd yn oed adeiladu modelau newydd o gymdeithas (ffuglen gymdeithasol).

Yn yr ystyr gul, mae ffuglen wyddonol yn ymwneud â thechnolegau a darganfyddiadau gwyddonol, eu posibiliadau diddorol, eu dylanwad cadarnhaol neu negyddol, am baradocsau a all godi. Mae Sci-Fi yn yr ystyr gul hon yn deffro'r dychymyg gwyddonol, yn gwneud i chi feddwl am y dyfodol a phosibiliadau gwyddoniaeth. Yn fwy cyffredinol, mae Sci-Fi yn ffuglen heb y rhyfeddol a'r cyfriniol, lle nad yw digwyddiadau a ffenomena gwych yn oruwchnaturiol, ond yn esboniad gwyddonol.