Modelau 3D Colofnau

Yn dangos yr holl ganlyniadau 22

Gwrthrychau pensaernïol 3D gwrthrychau pensaernïol yn rhad ac am ddim ar gyfer modelu graffeg cyfrifiadur 3D.

Colofn - cefnogaeth fertigol wedi'i phrosesu'n bensaernïol, fel rheol, yn rownd yn yr adran. Elfen o adeiladu adeiladau a gorchmynion pensaernïol.

Eisoes yn y bensaernïaeth yr Hen Ddwyrain a hynafiaeth y golofn a ddefnyddir yn y cyfansoddiad y ffasadau adeiladau, a gofod mewnol. Fe'u defnyddiwyd hefyd ar gyfer addurno wal bensaernïol: roedd y golofn yn rhoi iddynt y raddfa ofynnol ac ymraniad rhythmig.

Roedd colofnau'n cael eu defnyddio'n aml fel cymorth ar gyfer bwâu a chladdgelloedd. Ar ffurf elfennau pensaernïol ar wahân, ynghyd â cherfluniau, cânt eu codi fel henebion, er enghraifft, ar Sgwâr Annibyniaeth yn Kyiv, neu'r Colofn Alexander yn St Petersburg.

Yn y tai ffrâm mae colofnau'n cymryd yn ganiataol y llwyth o'r elfennau sydd ynghlwm wrthyn nhw neu'n dibynnu arnynt - trawstiau, trawsborau, ffermydd, ac ati.