Modelau 3D Colofnau

Yn dangos yr holl ganlyniadau 22

Gwrthrychau pensaernïol 3D gwrthrychau pensaernïol yn rhad ac am ddim ar gyfer modelu graffeg cyfrifiadur 3D.

Column – an architecturally processed vertical support, as a rule, round in the section. Element of the trim construction of buildings and architectural orders.

Eisoes yn y bensaernïaeth yr Hen Ddwyrain a hynafiaeth y golofn a ddefnyddir yn y cyfansoddiad y ffasadau adeiladau, a gofod mewnol. Fe'u defnyddiwyd hefyd ar gyfer addurno wal bensaernïol: roedd y golofn yn rhoi iddynt y raddfa ofynnol ac ymraniad rhythmig.

Roedd colofnau'n cael eu defnyddio'n aml fel cymorth ar gyfer bwâu a chladdgelloedd. Ar ffurf elfennau pensaernïol ar wahân, ynghyd â cherfluniau, cânt eu codi fel henebion, er enghraifft, ar Sgwâr Annibyniaeth yn Kyiv, neu'r Colofn Alexander yn St Petersburg.

In frame houses columns assume the load from the elements that are attached to them or rely on – beams, crossbars, farms, and the like.