Casgliadau Gwrthrychau Pensaernïol Modelau 3D

Modelau 3D » Modelau 3D Pensaernïaeth » Gwrthrychau » Casgliadau Gwrthrychau Pensaernïol

Yn dangos 1-24 33 o ganlyniadau

Casgliadau Pensaernïaeth / Gwrthrychau Pensaernïol 3D o Fodelau 3D ar gyfer Delweddau Pensaernïol.

Yn ôl statws, caiff gwrthrychau pensaernïol eu rhannu â:

  • pwysigrwydd lleol
  • arwyddocâd cenedlaethol
  • pwysigrwydd rhyngwladol
  • heb ei ddarganfod ond yn haeddu statws yr heneb.

Mae'r tri chategori cyntaf yn destun cyfrifyddu a diogelwch y wladwriaeth. Statws heneb heb ei darganfod ond yn deilwng ohono - ail-lenwi rhestrau (rhestrau) y tri chategori cyntaf yn gyson. Codir statws henebion pensaernïol fel henebion hynafol (Acropolis, Teotihuacan, Borobudur), a hen adeiladau (Notre-Dame-du-O neu Chapel Rossan Le Corbusier), yn dibynnu ar natur unigryw a dylanwadol y sefyllfa artistig.

Gall cerflun o heneb bensaernïol dderbyn gwrthrych, waeth beth fo'i swyddogaeth flaenorol (sanctaidd, amddiffyn milwrol neu sifil, preswyl, masnachol). Mae gan yr heneb bensaernïol nodweddion unigryw bob amser oherwydd natur unigryw ffurfiau, dylunio peirianyddol, prosesu deunyddiau adeiladu, eu cyfuniad neu eu defnydd, addurn (mosäig, rhyddhad, fresco, modelu, ac ati).

Cyflwr gwrthrychau heb eu darganfod eto, y rhai mwyaf bygythiol. Er enghraifft, yn nhalaith Twrcaidd yn y chwyn roedd adfeilion y deml Gristnogol Fysantaidd. Yn ôl enw Twrcaidd pentref cyfagos, gelwid y deml Gristnogol Dere-Agza, oherwydd ni ddaeth yr ysgolheigion o hyd i unrhyw ddisgrifiadau o'r deml, na'i henw Groeg. Profodd mesuriadau'r adfeilion fod y deml anhysbys yn eithaf mawr (hyd 39 m, lled 21, diamedr y gromen - m an XX, uchder y deml - 8 m). Fe wnaethant ffolder a'i roi ar y silff.

Os ydych chi'n chwilio am fodel 3d rhad ac am ddim dylunio mewnol, byddwch chi'n gorffen llawer o fodelau diddorol y gallai datblygwyr gemau ar gyfer gemau fideo.

Casgliadau Gwrthrychau Pensaernïol Modelau 3D ymlaen Flatpyramid.