Modelau 3D Awditoriwm

Dangos y canlyniad sengl

Modelau 3D yr Awditoriwm ar Flatpyramid.

Mae clywedol yn ystafell a fwriedir ar gyfer cyflwyniadau llafar i'r cyhoedd mewn sefydliad addysgol neu adeilad cyhoeddus arall.

Mae'r gynulleidfa yn ystafell fawr sydd wedi'i chyfarparu'n arbennig. Mae'r rhan fwyaf o'r gynulleidfa yn eistedd mewn seddi ar gyfer gwrandawyr, wedi'u hanelu at un cyfeiriad. Fel arfer, mae edrychiad - yr olygfa. Fel arfer, gosodir twnnel arno neu o'i flaen. Rhoddir offer ar gyfer lluniadu neu gyflwyniadau ar y llwyfan. Gallai hyn fod yn fwrdd du neu sialc, siart troi, sgrîn taflunio, teledu mawr neu wal fideo. Mae posibilrwydd o hongian posteri. Mae gan y gynulleidfa oleuadau aml-lamp neu nifer fawr o ffenestri uchel a llydan.

Fel arfer mae gan gynulleidfaoedd hyd at 100 o seddau ac mae ganddynt lawr llorweddol. Yn fwy galluog, dylid codi'r seddau gyda silffoedd (amffitheatr). Yn yr achos hwn, cyfrifir gwelededd ar ymyl isaf sgrin electronig neu sialc, sgrîn neu wal fideo ar y llwyfan. Mewn awditoria heb amffitheatr, mae lefel y llwyfan yn codi o 25 cm o gymharu â lefel llawr y rhes gyntaf o seddi. Rhaid i led y darn rhwng y llwyfan a'r rhes gyntaf fod yn 110 cm o leiaf. Rhaid i groeslin y sgrîn amcanestyniad neu'r wal fideo fod yn 1 / 6 o leiaf y pellter o'r sgrîn i res olaf y gynulleidfa.

Fformatau ffeiliau modelau Awditoriwm 3D: 3ds fbx blend dae lwo obj