Modelau 3D Arenas

Yn dangos 1 24-40 o ganlyniadau

Yn y categori hwn fe welwch fodelau 3d arena, maent yn cynnwys gwahanol arena chwaraeon, stadia a mwy.

Os ydych chi'n edrych, er enghraifft, ar gyfer stadia Pêl-droed mae'n debyg eich bod chi'n gwybod bod stadia sydd â sgôr o 5 seren yn gymwys ar gyfer gemau olaf Pencampwriaethau Ewrop, rownd derfynol Cynghrair Pencampwyr UEFA a Chwpan UEFA, rhaid i'w gallu fod o leiaf 50,000 o wylwyr, a chwrdd rhai meini prawf ychwanegol eraill. Mae stadia sydd â sgôr o 4 seren yn gymwys ar gyfer rownd derfynol Cwpan UEFA, dylai eu gallu fod yn fwy na 30,000 o wylwyr, ynghyd â chydymffurfiad â rhai meini prawf eraill.

Byddwch hefyd yn dod o hyd i arennau ar gyfer Hoci, Pêl-fasged, Pêl-droed Americanaidd, Baseball a llawer mwy.

Byddai modelau o'r fath yn ddefnyddiol ar gyfer gwahanol brosiectau sy'n gysylltiedig â chwaraeon yn ogystal ag ar gyfer hysbysebion a gemau. Mae hefyd yn dda ar gyfer delweddu gwahanol dactegau a strategaethau chwaraeon, ac at ddibenion addysgol. Fel arfer mae artistiaid 3D yn defnyddio Vray, 3ds Max, Maya i greu modelau 3D arena.