Modelau 3D Adeiladau

Yn dangos 1-24 533 o ganlyniadau

On FlatPyramid fe welwch gasgliad mawr o adeiladau 3D.

Mae'r adran hon yn cynnwys modelau 3D o dai bach a mawr, bythynnod modern, adeiladau a strwythurau amrywiol. Gallwch lawrlwytho modelau o filas a phreswylfeydd gwledig, tai preifat a phlastai. Gallwch ddod o hyd i ffurflenni pensaernïol trefol, adeiladau aml-lawr, siopau, swyddfeydd, canolfannau siopa, gorsafoedd rheilffordd, adeiladau preswyl a diwydiannol, ffatrïoedd, mentrau. Hefyd mae tai fferm ac adeiladau, ysguboriau. Yn ogystal, yn y categori gallwch ddod o hyd i fodelau 3d o dai ac adeiladau go iawn.

Cyflwynir y modelau mewn gwahanol fformatau: max, vray, 3ds, obj, c4d, cymysgydd ac eraill, gyda gweadau a heb.

Gallwch eu defnyddio i greu dinas, ar gyfer gemau a hysbysebu, ar gyfer animeiddio ac ati.