Modelau 3D Pensaernïaeth

Modelau 3D » Modelau 3D Pensaernïaeth

Yn dangos 1-24 8337 o ganlyniadau

Yr arddangosiad mwyaf effeithiol o wrthrych pensaernïol yw'r gallu nid yn unig i edrych ar lun neu lun, ond ei archwilio'n annibynnol o bob ochr. Ond beth i'w wneud os nad oes posibilrwydd o'r fath (er enghraifft, os yw'r adeilad yn dal i fod ar gam y prosiect yn unig neu os yw'n bell iawn o'r gwyliwr). Daw technolegau modern 3D i helpu.

Mae technolegau modelu modern 3D yn caniatáu creu unrhyw wrthrych mewnol, allanol neu bensaernïol.

Bydd 3d yn helpu i ail-greu gwrthrych presennol i ddenu cwsmeriaid newydd, dyweder, bwyty neu barc d ˆwr - mae'n well ei weld unwaith na chlywed amdano 100 o weithiau. Neu mae rhagamcan o adeilad yn unig, ac ni allwch ei weld yn byw - ond mae angen i chi ei ddangos i ddarpar gleientiaid a buddsoddwyr. Yn naturiol, bydd y model 3D yn llawer mwy argyhoeddiadol na llun syml ar y sgrin.

On Flatpyramid fe welwch fodelau pensaernïaeth 3D wedi'u rhannu ar gategorïau o'r fath:

  • Gwrthrychau
  • Scenes
  • Mannau
  • Strwythurau

Mae delweddu pensaernïol nid yn unig yn ddefnydd o feddalwedd fodern. Yn sicr mae gan ddelweddydd llwyddiannus sgiliau creadigrwydd hefyd, sy'n ei alluogi i greu prosiectau gwirioneddol unigryw ac o ansawdd uchel. Felly, weithiau mae'n haws ac yn gyflymach prynu eisoes wedi creu modelau pensaernïol 3D.