Modelau 3D Offer Meddygol

Modelau 3D » Modelau 3d Meddygol » Offer Meddygol

Yn dangos yr holl ganlyniadau 20

Modelau Offer Meddygol 3D ymlaen Flatpyramid.

Offer Meddygol - dyfais a ddefnyddir i wneud diagnosis, atal neu drin afiechydon amrywiol. Yn cynnwys offerynnau, cyfarpar, mewnblaniadau, adweithyddion in vitro, nwyddau traul, jigiau, teclynnau, dodrefn a chynhyrchion eraill.

Heb ddyfeisiau meddygol arbennig, byddai'n anodd cyflawni effeithiau effeithiol cyffuriau ar y corff dynol, yn ogystal â chyflwyno rhai cemegau meddyginiaethol i'r corff. Gan fod cyffuriau sy'n defnyddio dyfeisiau meddygol yn llawer mwy effeithiol ar organeb fyw trwy amrywiol effeithiau corfforol, mecanyddol neu thermol.

Mae yna ddau ddyfais feddygol a dderbynnir yn gyffredinol a ddefnyddir mewn gwahanol ganghennau meddygaeth a dyfeisiau gweddol newydd, i'w defnyddio gan unigolion yn aml, ar gyfer trin neu ddiagnosio clefydau penodol.

Mae dyfeisiau meddygol yn amrywio'n fawr o ran cymhlethdod a defnydd. Mae enghreifftiau'n cynnwys dyfeisiau syml, fel thermomedrau meddygol a menig tafladwy, yn ogystal â rhai mwy cymhleth sy'n gofyn am gymwysterau arbennig meddygon: cyfrifiaduron a dyfeisiau ar gyfer cynnal archwiliadau meddygol, mewnblaniadau a phrosthesis yn y corff. Dyluniad dyfeisiau meddygol yw prif segment maes peirianneg biofeddygol.