Modelau 3D y Corfflu Morol

Modelau 3D » Modelau 3D Milwrol » Corfflu Morol

Hyd i unrhyw gynnyrch yn gyfateb i'ch dewis.

Mae'r Corfflu Morol yn modelu 3D Flatpyramid.

Mae'r Marine Corps (MP) yn gangen o luoedd (milwyr) lluoedd arfog Llynges (Llynges) y gwladwriaethau, y bwriedir iddynt gymryd rhan mewn gweithrediadau llyngesol a'u defnyddio fel datgysylltiadau ymosodiadau mewn mathau eraill o weithrediadau milwrol, y mae eu tasgau'n cynnwys atafaelu yr arfordir, seilwaith porthladdoedd, ynysoedd a phenrhynau, llongau a llongau, canolfannau môr y gelyn, o'r awyr (glanio parasiwt) a dŵr.

Defnyddir Corfflu Morol hefyd ar gyfer gweithrediadau unigol (unedau a lluoedd arbennig (SPN)), yn ogystal ag ar gyfer diogelu cyfleusterau arfordirol a chyfleusterau eraill. Mae'n rhan o'r Llynges (heddluoedd) (Llynges) neu mae'n fath gwahanol o Lluoedd Arfog (USCM). Prif dasgau'r morwyr: “Yn y sarhad o'r môr, mae'n rhaid iddynt goncro'r pennau pontydd arfordirol a'u dal nes i'r prif luoedd gyrraedd, ac wrth amddiffyn, rhaid iddynt amddiffyn canolfannau llongau milwrol rhag cyfeiriadau tir.” Yn hanesyddol, y Morluoedd Gwasanaethodd ar longau rhyfel, cefnogodd y criw mewn brwydr, cynhaliodd gyrchoedd bychain ar y llain arfordirol, gwarchod swyddogion y llong rhag gwrthryfeloedd gorchymyn posibl, gwarchod y porthladdoedd a chanolfannau'r llynges.

Mae'r lluoedd mwyaf niferus (tua 200,000 o bobl) yn eiddo i Lluoedd Arfog yr UD (math gwahanol o luoedd arfog).

Prif elfen symbolaeth y morines yw'r angor. Mae'n bresennol yn y logo o bron pob un o'r lluoedd awyr amffibaidd yn nhaleithiau'r byd. Yr unig eithriadau yw unedau nad ydynt yn rhan uniongyrchol o'r Llynges. Paratroopwyr llyngesol Gwlad Groeg, Denmarc, y Ffindir a sawl gwlad arall sy'n rhan o'r lluoedd daear, yn hytrach na lluoedd llyngesol.