Modelau 3D y Corfflu Morol

Modelau 3D » Modelau 3D Milwrol » Corfflu Morol

Hyd i unrhyw gynnyrch yn gyfateb i'ch dewis.

Mae'r Corfflu Morol yn modelu 3D Flatpyramid.

Mae'r Marine Corps (MP) yn gangen o luoedd (milwyr) lluoedd arfog Llynges (Llynges) y gwladwriaethau, y bwriedir iddynt gymryd rhan mewn gweithrediadau llyngesol a'u defnyddio fel datgysylltiadau ymosodiadau mewn mathau eraill o weithrediadau milwrol, y mae eu tasgau'n cynnwys atafaelu yr arfordir, seilwaith porthladdoedd, ynysoedd a phenrhynau, llongau a llongau, canolfannau môr y gelyn, o'r awyr (glanio parasiwt) a dŵr.

Defnyddir Marine Corps hefyd ar gyfer gweithrediadau unigol (unedau a lluoedd arbennig (SPN)), yn ogystal ag ar gyfer amddiffyn cyfleusterau arfordirol a chyfleusterau eraill. Mae'n rhan o'r Llynges (lluoedd) (Llynges) neu mae'n fath ar wahân o Lluoedd Arfog (USCM). Prif dasgau’r morlu: “Yn y tramgwyddus o’r môr, rhaid iddyn nhw goncro pennau’r pontydd arfordirol a dal nes i’r prif heddluoedd gyrraedd, ac wrth amddiffyn, rhaid iddyn nhw amddiffyn seiliau llongau milwrol rhag cyfarwyddiadau tir.” Yn hanesyddol, bu'r Môr-filwyr yn gwasanaethu ar longau rhyfel, yn cefnogi'r criw mewn brwydr, yn cynnal cyrchoedd bach ar y llain arfordirol, yn gwarchod swyddogion y llong rhag gwrthryfeloedd gorchymyn posibl, yn gwarchod y porthladdoedd a'r canolfannau llyngesol.

Mae'r lluoedd mwyaf niferus (tua 200,000 o bobl) yn eiddo i Lluoedd Arfog yr UD (math gwahanol o luoedd arfog).

Prif elfen symbolaeth y morines yw'r angor. Mae'n bresennol yn y logo o bron pob un o'r lluoedd awyr amffibaidd yn nhaleithiau'r byd. Yr unig eithriadau yw unedau nad ydynt yn rhan uniongyrchol o'r Llynges. Paratroopwyr llyngesol Gwlad Groeg, Denmarc, y Ffindir a sawl gwlad arall sy'n rhan o'r lluoedd daear, yn hytrach na lluoedd llyngesol.