Modelau 3D Milwrol

Modelau 3D » Modelau 3D Milwrol

Yn dangos 1 24-688 o ganlyniadau

Yma gallwch ddod o hyd i amrywiol fodelau 3D o offer milwrol, cerbydau arfog: tanciau, cludwyr personél arfog, unedau hunan-yrru, tractorau, cerbydau milwrol ac offer arall ar gyfer anghenion y fyddin a milwrol. Gallwch ddod o hyd i, a lawrlwytho, modelau manwl, poly-uchel 3d o offer milwrol, a modelau Isel-Poly o geir arfog a cherbydau milwrol ar gyfer prosiectau gêm, animeiddio, ac ati. Cyflwynir modelau 3D mewn fformatau gwahanol: 3ds Max, Vray, FBX, OBJ, 3DS, C4D, Cymysgydd, gyda gweadau, sganiau UVW, map normal, map sbesimenau, shaders.

Gall y defnydd o fodelau 3D mewn maes milwrol fod yn ddefnyddiol os ydych chi'n creu gemau, ffeithluniau 3D, animeiddiadau. Mae hefyd yn ddefnyddiol i fusnesau sy'n ymwneud â chynhyrchu milwrol ddangos eu prosiectau i fuddsoddwyr yn y dyfodol ar arddangosfeydd.

Gwiriwch hefyd: