Modelau 3D Mazda

Yn dangos yr holl ganlyniadau 3

Mae Mazda Motor Corporation yn gwmni cynhyrchu ceir o Japan sy'n cynhyrchu ceir. Pencadlys yn Hiroshima. Wedi'i gynnwys yn y conglomerate corfforaethol mawr - daliad Sumitomo Group.

Cyfanswm cyfranddalwyr Mazda Motor Corporation ar 30 Medi, 2007 yw 63,945, a Ford yw'r mwyaf (33.6%). Cyfalafu marchnad ar Gyfnewidfa Stoc Tokyo ar Dachwedd 27, 2006 - 1.09 triliwn yen Siapaneaidd (tua $ 9.4 biliwn).

Cadeirydd y Bwrdd Cyfarwyddwyr - Kazuhide Watanabe (Kazuhide Watanabe). Llywydd y cwmni yw Hizakazu Imaki (Hisakazu Imaki).

Mae hanes y cwmni yn dyddio'n ôl i 1960, pan ryddhawyd y car cynhyrchu cyntaf Mazda R360 Coupe, yn flaenorol roedd y cwmni, a sefydlwyd ym 1920, yn ymwneud â chynhyrchu offer peiriant. Enwyd y cwmni ar ôl duw bywyd Zoroastrian o'r enw Ahura Mazda (ef hefyd yw'r Ommatz).