Modelau 3D Llysiau

Yn dangos yr holl ganlyniadau 3

Modelau 3D o Lysiau ymlaen Flatpyramid.

Mae diet cytbwys, yn gyntaf oll, yn awgrymu cyflenwad amserol ac wedi'i drefnu'n iawn o'r corff gyda bwyd blasus wedi'i baratoi'n dda sy'n cynnwys amrywiol faetholion sy'n angenrheidiol ar gyfer ei ddatblygiad arferol. Mae'r cyfuniad o wahanol lysiau yn y diet yn cael effaith fuddiol ar y corff, yn cynyddu canran cymathu pob fitamin ar wahân. Rhoddir rôl bwysig wrth drefnu maeth rhesymol i lysiau - rhan hanfodol a hanfodol o'r diet dyddiol, pantri o fitaminau, sylweddau organig a mwynol eraill.

Maent yn cynnwys carbohydradau. Mae cynnwys protein ynddynt yn llawer is nag mewn cig, ac nid ydynt bron yn cynnwys braster. Prif werth llysiau yw eu bod yn cynnwys sylweddau sy'n weithredol yn fiolegol: fitaminau (fitamin C, caroten, asid ffolig), mwynau, asidau organig, ffibr a pectin.

Mae V yn lleihau effaith tocsinau ar y corff dynol. Maent yn lleihau'r risg o glefydau cardiofasgwlaidd a chanser. Mae gwyddonwyr yn dweud bod llysiau gwyrdd a melyn yn helpu yn erbyn canser.

Mae llysiau'n gallu ennyn archwaeth a chynyddu secretiad chwarennau treulio. Mae rhai llysiau'n cael eu bwyta'n amrwd. Ond yn fwyaf aml ar gyfer coginio mae llysiau'n cael eu berwi, eu stiwio, eu ffrio neu eu pobi. Dylid nodi, yn ystod triniaeth wres (yn ogystal â storio amhriodol), bod gwerth biolegol ohonynt yn cael ei leihau'n sylweddol. Fe'u defnyddir hefyd ar gyfer canio, piclo, piclo, piclo, rhewi, a sychu. Pan fo eplesu, rhewi cyflym a sychu'n rhewi rhan sylweddol o'r maetholion yn cael eu cadw.