Modelau Coginio a Llestri Llestri 3D

Modelau 3D » Modelau 3D Dodrefn » Offer coginio a llestri bwrdd

Yn dangos 1-24 232 o ganlyniadau

Mae'n anodd cyfrif yr holl fathau a pha lestri bwrdd sy'n bodoli yn y byd modern. A faint o ddosbarthiadau a ddyfeisiwyd ar ei gyfer: yn ôl pwrpas, fesul deunydd, yn ôl siâp, yn ôl maint, yn ôl lliw, yn ôl arddull, yn ôl y dull o drin gwres, drwy'r dull addurno, trwy gyflawnder, etc. nid oes angen i ddylunwyr wybod yr holl arlliwiau hyn, ond byddai rhai ohonynt yn ddefnyddiol. Felly, gellir rhannu'r holl brydau yn ôl ei bwrpas a'r deunyddiau y mae'n cael eu gwneud ohono.

Offer coginio. Mae'r rhain yn botiau, sosbenni, lialau, sosbenni - yn gyffredinol, yr holl brydau hynny y gellir coginio bwyd ynddynt.

Prydau i'w storio. Cynwysyddion, jariau gwydr a photeli yw'r rhain, cynwysyddion ar gyfer grawnfwydydd o wahanol ddeunyddiau.

Llestri bwrdd. Dyma'r holl brydau, sy'n gweini byrddau a pha fwydydd sy'n cael eu gweini. Dyma'r dosbarth mwyaf lle mae rhai is-ddosbarthiadau, er enghraifft, offer te, coffi, alcohol, cyllyll a ffyrc.

Gwneir llestri bwrdd o amrywiaeth eang o ddeunyddiau, yn dibynnu ar ei bwrpas.

Mae addurno llestri bwrdd yn bwysig iawn. Mae hwn yn fath o gelf, sy'n cael ei adlewyrchu nid yn unig wrth greu cyfansoddiad prydferth o brydau. Mae gweini yn awgrymu dilyn confensiynau penodol penodol. Maent yn cynnwys amser y dydd yn ystod y bwyta: bydd y bwrdd sy'n cael ei weini ar gyfer brecwast yn wahanol i'r pryd nos Nadolig. Yn ogystal, mae ffactorau pwysig yn cynnwys detholiad o lieiniau bwrdd o fath penodol, y dewis cywir o sbectol a phlatiau, addurn bwrdd.

Mae artistiaid 3D yn creu modelau coginio a llestri 3D gwahanol y gellid eu rhannu'n is-gategorïau:

- Porslen a llestri.
- Llestri gwydr.
- Prydau cerameg a gwydr-ceramig.
- Llestri bwrdd crisial.
- Offer o ddur di-staen, arian nicel, ac alwminiwm.
- Gwiail.
- Offer pren.
- Offer plastig a phapur.

On Flatpyramid fe welwch bob math o fodelau coginio a llestri bwrdd 3D.