Modelau Coginio a Llestri Llestri 3D

Modelau 3D » Modelau 3D Dodrefn » Offer coginio a llestri bwrdd

Yn dangos 1 24-233 o ganlyniadau

Mae'n anodd cyfrif yr holl amrywiaethau a pha lestri bwrdd sy'n bodoli yn y byd modern. A faint o ddosbarthiadau sydd wedi'u dyfeisio ar ei gyfer: yn ôl pwrpas, yn ôl deunydd, yn ôl siâp, yn ôl maint, yn ôl lliw, yn ôl arddull, yn ôl y dull o drin gwres, yn ôl y dull addurno, yn ôl cyflawnrwydd, ac ati. Wrth gwrs, 3D nid oes angen i ddylunwyr wybod yr holl naws hyn, ond byddai rhai ohonynt yn ddefnyddiol. Felly, gellir rhannu'r holl seigiau yn ôl ei bwrpas a'r deunyddiau y mae'n cael eu gwneud ohonynt.

Offer coginio. Potiau, sosbenni, ladles, sosbenni yw'r rhain - yn gyffredinol, yr holl seigiau hynny y gellir coginio bwyd ynddynt.

Prydau i'w storio. Cynwysyddion, jariau gwydr a photeli yw'r rhain, cynwysyddion ar gyfer grawnfwydydd o wahanol ddeunyddiau.

Llestri bwrdd. Dyma'r holl brydau, sy'n gweini byrddau a pha fwydydd sy'n cael eu gweini. Dyma'r dosbarth mwyaf lle mae rhai is-ddosbarthiadau, er enghraifft, offer te, coffi, alcohol, cyllyll a ffyrc.

Gwneir llestri bwrdd o amrywiaeth eang o ddeunyddiau, yn dibynnu ar ei bwrpas.

Mae addurno gyda llestri bwrdd yn bwysig iawn. Mae hwn yn fath o gelf, sy'n cael ei adlewyrchu nid yn unig wrth greu cyfansoddiad prydau hardd o hardd. Mae gwasanaethu yn awgrymu canlynol rhai confensiynau penodol. Maent yn cynnwys amser y dydd yn ystod y bwyta: bydd y bwrdd a weinir i frecwast yn wahanol i bryd bwyd yr ŵyl. Yn ogystal, ffactorau pwysig yw detholiad o liain bwrdd o fath penodol, y dewis cywir o sbectol a phlatiau, addurn bwrdd.

Mae artistiaid 3D yn creu modelau coginio a llestri 3D gwahanol y gellid eu rhannu'n is-gategorïau:

- Porslen a llestri.
- Llestri gwydr.
- Prydau seramig a serameg gwydr.
- Llestri bwrdd grisial.
- Offer o ddur gwrthstaen, arian nicel, ac alwminiwm.
- Nwyddau gwiail.
- Offer pren.
- Offer plastig a phapur.

On Flatpyramid fe welwch bob math o fodelau coginio a llestri bwrdd 3D.