Modelau 3D Imiwnoleg

Yn dangos yr holl ganlyniadau 5

Modelau 3D ar gyfer Imiwnoleg, gwrthgyrff, brechlynnau, atal imiwnedd

System o organau sy'n bodoli mewn anifeiliaid asgwrn cefn yw'r system imiwnedd ac mae'n uno organau a meinweoedd. Maent yn amddiffyn y corff rhag clefydau, gan nodi a dinistrio celloedd tiwmor a phathogenau. Mae'r system imiwnedd yn cydnabod llawer o wahanol bathogenau - o firysau i lyngyr parasitig. Mae'n eu gwahaniaethu oddi wrth eu biomoleculau celloedd eu hunain. Mae cydnabyddiaeth o bathogenau yn cael ei gymhlethu gan eu haddasu a datblygiad esblygol dulliau newydd ar gyfer heintio'r organeb letyol yn llwyddiannus.

Nod y system imiwnedd yn y pen draw yw dinistrio'r asiant tramor. Gallant fod yn bathogen, yn gorff tramor, yn sylwedd gwenwynig neu'n gell wedi'i hadfywio o'r organeb ei hun. Cyflawnir hyn drwy unigoliaeth fiolegol yr organeb.

Yn y system imiwnedd o organebau datblygedig, mae sawl ffordd o ganfod a thynnu asiantau tramor: gelwir y broses hon yn ymateb imiwn. Gellir rhannu pob ffurf ar yr ymateb imiwnedd yn adweithiau cynhenid ​​a chaffael. Y prif wahaniaeth rhyngddynt yw bod yr imiwnedd a gaffaelwyd yn benodol iawn i fath penodol o antigen. Mae hyn yn caniatáu i chi eu dinistrio'n gyflym ac yn effeithlon mewn ail wrthdrawiad. Mae antigenau yn foleciwlau sy'n cael eu hystyried yn asiantau tramor ac yn achosi adweithiau corff penodol. Er enghraifft, yn aml mae gan bobl sydd wedi dioddef o frech yr ieir, y frech goch, a difftheria imiwnedd gydol oes i'r clefydau hyn. Yn achos adweithiau hunanimiwn, gall moleciwl a gynhyrchir gan y corff ei hun wasanaethu fel antigen.

Mae rhai sylweddau a gynhyrchir gan y system imiwnedd yn dylanwadu'n weithredol ar weithrediad y system nerfol ganolog.