Modelau 3D Geneteg

Yn dangos yr holl ganlyniadau 4

Modelau geneteg 3D ymlaen Flatpyramid.

Mae geneteg yn wyddoniaeth o etifeddiaeth ac amrywioldeb arwyddion organeb, dulliau o'u rheoli a threfnu deunydd etifeddol; adran o fioleg. Oherwydd cyffredinolrwydd y cod genetig, mae geneteg wrth wraidd yr astudiaeth o bob math o fywyd o firysau i bobl.

Gwybodaeth enetig - bodolaeth casgliadau o enynnau o'r fath yng nghelloedd organebau sy'n storio gwybodaeth am ddilyniant prosesau metabolaidd yn ystod twf ac atgenhedlu, cyfansoddiad, strwythur a swyddogaeth proteinau ac asidau niwcleig. Asidau niwcleig yw cludwr gwybodaeth enetig: DNA ac RNA.

Cynigiwyd y gair “geneteg” yn gyntaf i ddisgrifio gwybodaeth am etifeddiaeth ac amrywioldeb, gwyddonydd amlwg o Brydain, William Bethson, mewn llythyr personol at Adam Sedgwick (Ebrill 18, 1905). Am y tro cyntaf, defnyddiodd Bateson y gair “geneteg” yn gyhoeddus yn y Drydedd Gynhadledd Ryngwladol ar Hybridization Planhigion (Llundain, Lloegr) ym 1906.

Prif dasg geneteg yw datblygu dulliau ar gyfer rheoli etifeddiaeth ac amrywioldeb er mwyn cael ffurfiau organebau sy'n angenrheidiol ar gyfer y ddynoliaeth, gan reoleiddio ffurfio eu poblogaethau naturiol ac artiffisial, astudio natur clefydau genetig, a datrys problemau ymwrthedd poblogaethau naturiol ac artiffisial o rywogaethau.