Modelau 3D Ffiseg

Yn dangos yr holl ganlyniadau 6

Modelau 3D o Ffiseg a thechnolegau cysylltiedig Flatpyramid.

Ffiseg yw maes gwyddoniaeth naturiol: gwyddoniaeth y symlaf ac ar yr un pryd cyfreithiau natur mwyaf cyffredinol, mater, ei strwythur a'i mudiant. Mae cyfreithiau ffiseg yn sail i bob gwyddoniaeth naturiol.

Ymddangosodd y term “ffiseg” gyntaf yn ysgrifau un o'r meddylwyr mwyaf hynafol - Aristotle (IV ganrif CC). I ddechrau, roedd y termau “ffiseg” ac “athroniaeth” yn gyfystyr, gan fod y ddwy ddisgyblaeth yn seiliedig ar yr awydd i esbonio cyfreithiau gweithrediad y Bydysawd. Fodd bynnag, o ganlyniad i'r chwyldro gwyddonol yn y ganrif XVI, datblygodd ffiseg yn gangen wyddonol annibynnol.

Yn y byd modern, mae pwysigrwydd ffiseg yn uchel iawn. Y cyfan sy'n gwahaniaethu cymdeithas fodern cymdeithas y canrifoedd diwethaf, a ymddangosodd o ganlyniad i gymhwyso darganfyddiadau corfforol yn ymarferol. Felly, arweiniodd ymchwil ym maes electromagneteg at ddyfodiad ffonau ac, yn ddiweddarach, ffonau symudol, darganfu darganfyddiadau mewn thermodynameg greu automobiles, arweiniodd datblygiad electroneg at ddyfodiad cyfrifiaduron. Gall datblygu ffotoneg roi cyfle i greu cyfrifiaduron ffotonig - offer ffotonig ac offer ffotonig eraill a fydd yn disodli'r offer electronig presennol. Arweiniodd datblygiad deinameg nwy at ymddangosiad awyrennau a hofrenyddion.

Fformatau ffeil fodelau Ffiseg 3D: 3ds, max, dxf, fbx, br4, obp, c4d, d,, l,, b, 3dm, hrc, xsi, wrl, wrz, obj