Modelau 3D Ffiseg

Yn dangos yr holl ganlyniadau 6

Modelau 3D o Ffiseg a thechnolegau cysylltiedig Flatpyramid.

Ffiseg yw maes gwyddoniaeth naturiol: gwyddoniaeth y symlaf ac ar yr un pryd cyfreithiau natur mwyaf cyffredinol, mater, ei strwythur a'i mudiant. Mae cyfreithiau ffiseg yn sail i bob gwyddoniaeth naturiol.

Ymddangosodd y term “ffiseg” gyntaf yn ysgrifau un o feddylwyr hynafiaeth mwyaf - Aristotle (IV ganrif CC). I ddechrau, roedd y termau “ffiseg” ac “athroniaeth” yn gyfystyr, gan fod y ddwy ddisgyblaeth yn seiliedig ar yr awydd i egluro deddfau gweithrediad y Bydysawd. Fodd bynnag, o ganlyniad i chwyldro gwyddonol y ganrif XVI, datblygodd ffiseg yn gangen wyddonol annibynnol.

Yn y byd modern, mae pwysigrwydd ffiseg yn uchel iawn. Ymddangosodd popeth sy'n gwahaniaethu cymdeithas fodern oddi wrth gymdeithas y canrifoedd diwethaf, o ganlyniad i gymhwyso darganfyddiadau corfforol yn ymarferol. Felly, arweiniodd ymchwil ym maes electromagnetiaeth at ymddangosiad ffonau ac, yn ddiweddarach, ffonau symudol, caniataodd darganfyddiadau mewn thermodynameg greu automobiles, arweiniodd datblygiad electroneg at ddyfodiad cyfrifiaduron. Gall datblygu ffotoneg roi'r cyfle i greu cyfrifiaduron sylfaenol newydd - ffotonig ac offer ffotonig eraill, a fydd yn disodli'r offer electronig presennol. Arweiniodd datblygiad dynameg nwy at ymddangosiad awyrennau a hofrenyddion.

Fformatau ffeil fodelau Ffiseg 3D: 3ds, max, dxf, fbx, br4, obp, c4d, dae, lwo, ma, mb, 3dm, hrc, xsi, wrl, wrz, obj