Modelau 3D Fideo

Yn dangos 1 24-56 o ganlyniadau

Mae'r fideo yn dechnoleg electronig ar gyfer ffurfio, recordio, prosesu, trosglwyddo, storio ac atgynhyrchu delwedd symudol, yn seiliedig ar egwyddorion teledu, yn ogystal â gwaith clyweledol a recordiwyd ar gyfrwng corfforol.

Mae recordio fideo yn dechnoleg electronig ar gyfer cofnodi gwybodaeth weledol a gyflwynir ar ffurf signal neu ffrwd ddigidol o ddata ar gyfryngau ffisegol er mwyn storio'r wybodaeth hon a'r posibilrwydd o'i chwarae'n ôl a'i arddangos ar ddyfais allbwn (monitro, sgrinio neu arddangos). Canlyniad hyn yw videogram neu videogram.

Cyn yr oes ddigidol, mesurwyd datrysiad llorweddol system recordio fideo analog mewn llinellau teledu fertigol gan ddefnyddio tablau prawf teledu arbennig a dangosodd nifer yr elfennau mewn llinell delwedd fideo, yn dibynnu ar nodweddion amledd dyfais recordio. Gosodir y cydraniad fertigol yn y ddelwedd yn y safon pydru ac fe'i pennir gan nifer y llinellau.