Modelau 3D Bwrdd Gwaith

Yn dangos yr holl ganlyniadau 13

Modelau 3D o Gyfrifiaduron Bwrdd Gwaith ar Flatpyramid.

Cyfrifiadur pen desg (llonydd) - cyfrifiadur personol llonydd wedi'i gynllunio i weithio yn y swyddfa ac yn y cartref. Defnyddir y term yn gyffredin i ddynodi ymddangosiad cyfrifiadur ac i'w wahaniaethu oddi wrth fathau eraill o gyfrifiaduron, megis gliniadur, cyfrifiadur poced, cyfrifiadur wedi'i fewnosod, neu weinydd.

Hyd nes y defnydd eang o ficrobrosesyddion, ystyriwyd bod y math hwn o gyfrifiadur a allai ffitio ar fwrdd yn rhyfeddol o brin; cyfrifiaduron fel “mini-gyfrifiadur” a ddefnyddir amlaf, a oedd â maint tebyg i'r bwrdd. Roedd cyfrifiaduron cynharach, yn ogystal â rhai mwy cynhyrchiol, yn meddiannu gofod maint ystafell gyfan.

Yn ystod y 1980s a'r 1990s, daeth cyfrifiaduron pen desg yn brif fath, a'r mwyaf poblogaidd oedd PC IBM a'i glonau. Yna daliodd y palmwydd Apple Macintosh. Yng nghanol y 1980s, cafodd y Comodore Amiga rywfaint o lwyddiant, ond dirywiodd poblogrwydd y cyfrifiaduron hyn yn gynnar yn y 1990.

Roedd gemau poblogaidd fel Doom a Quake yn ystod y 1990 yn gwthio gamers i gaffael y proseswyr a'r cardiau graffeg diweddaraf (3dfx, ATI, a Nvidia) ar gyfer cyfrifiaduron bwrdd gwaith (fel arfer ar gyfer cyfrifiaduron gydag unedau system) i redeg y gemau fideo hyn, er bod cyflymder caffael mae cydrannau newydd wedi arafu ers diwedd y 2000 oherwydd poblogrwydd cynyddol cydrannau Intel â graffeg integredig. Roedd hyn yn gorfodi datblygwyr gemau i droi at doriadau mewn gofynion system gemau fideo.