Modelau 3D diwifr

Dangos y canlyniad sengl

Modelau 3D o Ffonau Di-lin.

Maent yn system sy'n cynnwys sylfaen, y mae llinellau tanysgrifio analog neu ddigidol o'r PBX wedi'u cysylltu â hwy, ac un neu nifer o setiau llaw di-lin, a all gyfathrebu â'i gilydd a ffonio llinellau allanol.

Yn gallu defnyddio gwahanol fathau o fodiwleiddio.
Gweithiwch ar wahanol amleddau. Cyn hyn, dim ond dyfeisiau analog gydag amledd cludwr o sawl degau o megahertz, a oedd yn destun afluniad ac, yn y bôn, heb un tiwb yn unig, a gynhyrchwyd.

Yna, ymddangosodd ffonau gydag amledd cludwr 900 MHz a chodio signal digidol ar y farchnad; mae eu hansawdd sain yn well, cynyddir yr ystod o waith dibynadwy, ac ni chynhwysir clustfeinio damweiniol ar eich sgwrs gan gymdogion.

Y cam nesaf oedd y ffôn gydag amledd cludwr 2.4 GHz. Weithiau caiff y dyfeisiau hyn eu gwneud â nifer o setiau llaw, ystod gyfathrebu gynyddol, ac ansawdd sain.

Yn ddiweddar ymddangosodd ffonau gydag amledd cludwr 5.8 GHz ar y farchnad, gan fod ganddynt amrediad cyfathrebu weithiau'n ddigonol i weithredu o fewn chwarter gydag ansawdd da da heb ymyrraeth gyffredin mewn fflatiau; yn aml yn caniatáu cysylltu sawl tiwb.

Ffonau diwifr modern, y mwyaf poblogaidd yw defnyddio protocol DECT (Telathrebu Di-ddwys Uwch Digidol) - technoleg cyfathrebu di-wifr ar amleddau 1880-1900 MHz gyda modiwleiddio GMSK (BT = 0.5). Yr ystod o fetrau 50-300. Mae safon DECT nid yn unig yn cael ei defnyddio'n eang yn Ewrop, ond hefyd yw'r safon fwyaf poblogaidd ar gyfer ffôn diwifr yn y byd, diolch i hwylustod defnyddio rhwydweithiau DECT, ystod eang o wasanaethau defnyddwyr, a chyfathrebu o ansawdd uchel.