Modelau 3D Camerâu

Yn dangos yr holl ganlyniadau 24

Modelau 3D Camerâu Fideo ymlaen Flatpyramid.

Y camera fideo yw'r gwerth gwreiddiol - cyfuniad o gamera sy'n trosglwyddo teledu a recordydd fideo. Yn dilyn hynny, bu bron i’r gair “camcorder” ddisodli’r geiriau “camera teledu” a “camera”, gan eu disodli. Am y tro cyntaf, defnyddiwyd y gair “camera fideo” mewn perthynas â chamerâu bach â llaw a ddyluniwyd i recordio fideo cartref ar recordydd fideo cartref. Ar ôl ymddangosiad cyfuniad o gamera teledu a drosglwyddodd a recordydd fideo - camcorders a fwriadwyd ar gyfer newyddiaduraeth teledu, cafodd y gair “camera fideo” ei gynnwys mewn defnydd proffesiynol.

Trosglwyddo camera teledu - dyfais sydd wedi'i chynllunio i drosi delwedd optegol a gafwyd trwy ddefnyddio lens ar darged o diwb trosglwyddo gwactod neu fatrics ffotosensitif yn signal fideo teledu neu ffrwd fideo digidol.

Gellir trosglwyddo'r signal fideo drwy radio, rhwydweithiau ceblau neu drwy'r Rhyngrwyd, yn ogystal â chofnodi ar gyfryngau analog neu ddigidol ar gyfer chwarae'n ddiweddarach.