Modelau 3D Camerâu

Yn dangos yr holl ganlyniadau 24

Modelau 3D Camerâu Fideo ymlaen Flatpyramid.

Y camera fideo yw'r gwerth gwreiddiol - cyfuniad o gamera darlledu teledu a recordydd fideo. Wedi hynny, roedd y gair “camcorder” bron wedi disodli'r geiriau “camera teledu” a “chamera”, gan eu disodli. Am y tro cyntaf, defnyddiwyd y gair “camera fideo” mewn perthynas â chamerâu bach llaw a gynlluniwyd i gofnodi fideo cartref ar recordydd fideo cartref. Ar ôl ymddangosiad cyfuniad o gamera teledu darlledu a recordydd fideo - camerâu fideo a fwriedir ar gyfer newyddiaduraeth teledu, cafodd y gair “camera fideo” ei gynnwys mewn defnydd proffesiynol.

Trosglwyddo camera teledu - dyfais a gynlluniwyd i drosi delwedd optegol a gafwyd gan ddefnyddio lens ar darged o diwb trosglwyddo gwactod neu fatrics ffotosensitif i signal fideo teledu neu ffrwd fideo digidol.

Gellir trosglwyddo'r signal fideo drwy radio, rhwydweithiau ceblau neu drwy'r Rhyngrwyd, yn ogystal â chofnodi ar gyfryngau analog neu ddigidol ar gyfer chwarae'n ddiweddarach.