Modelau 3D Electroneg

Modelau 3D » Modelau 3D Electroneg

Yn dangos 1 24-466 o ganlyniadau

Yn y byd modern, mae galw mawr am fodelu 3D mewn gwahanol ardaloedd. Yn gynyddol, caiff ei ddefnyddio i gynhyrchu dyfeisiau electronig. mae'n bosibl dechrau cynhyrchu yn unol â'r model 3D a ddatblygwyd. At y dibenion hyn, mae pobl sy'n defnyddio technolegau arloesol hefyd, fel argraffwyr 3D.

Mae'r dull hwn yn gwneud datblygiad electroneg hyd yn oed yn fwy hygyrch. Bellach gellir astudio canlyniadau ffantasi dechnegol gwyddonwyr ac artistiaid 3D nid yn unig ar bapur, ond hefyd eu hymgorffori mewn realiti. Yn gyntaf trwy greu eu modelau 3D ar y cyfrifiadur, ac yna - mewn gwirionedd.

Prif fantais modelu 3D yw'r posibilrwydd o greu cynhyrchion o unrhyw gymhlethdod. Hefyd, dylid nodi ei bod yn hawdd iawn gwneud bron unrhyw newidiadau i fodel 3D, a gellir gweld model parod o'r naill ochr neu'r llall - oddi isod, oddi uchod, o'r ochr. Yn seiliedig ar y model 3D cyfrifiadurol datblygedig, mae'n bosibl cynhyrchu cynhyrchion electronig trwy argraffu ar argraffwyr 3D arbennig.

On FlatPyramid fe welwch fodelau 3D gwahanol o electroneg a theclynnau.