Modelau Dodrefn 3D Eraill

Modelau 3D » Modelau 3D Dodrefn » Dodrefn arall

Yn dangos 1 24-181 o ganlyniadau

Modelau Dodrefn 3D Eraill ymlaen Flatpyramid.

Roedd dodrefn yn fwy tebygol o ddeillio o lwythau nomadig sy'n dueddol o breswylio'n barhaol mewn rhai ardaloedd, neu yn y rhai lle mae'r hinsawdd oer wedi arwain at fwy o amser i'w dreulio yn yr anheddau. Roedd y dodrefn gwreiddiol yn gweini cerrig neu ddarnau o foncyffion coed. Roedd gofynion hefyd ar gyfer y deunydd. Yng ngwledydd y Canoldir, roedd tywodfaen, marmor a phob math o greigiau marmor (cadeiriau breichiau mewn theatrau, syrcasau Gwlad Groeg Hynafol a Rhufain) yn dodrefn. Mae dodrefn pren wedi dod yn gyffredin gan ei fod yn fwy cyfleus, yn haws ac yn llai anodd ei symud. Dechreuodd dodrefn pren ddominyddu oherwydd prosesu deunyddiau crai yn ysgafn, y gallu i liwio, cerfio, cyfuniadau â chynhyrchion metel neu wehyddu.

Mae hanes cynhyrchu dodrefn yng Ngorllewin Ewrop wedi'i gysylltu'n agos â chyfnodau ac arddulliau artistig. Mae dodrefn Gothig, Dadeni, Mannerism, Baróc a Rococo, Clasuriaeth ac Ymerodraeth, Moderniaeth a Ffwythiannaeth.