Modelau Land Rover 3D

Yn dangos yr holl ganlyniadau 2

Mae Land Rover yn wneuthurwr ceir Prydeinig sy'n arbenigo mewn cynhyrchu cerbydau premiwm pob tir. Ers 2008, mae'n perthyn i'r cwmni Indiaidd Tata Motors. Wedi'i gynnwys yn y grŵp Jaguar Land Rover.

Y linell

  • Amddiffynnwr
  • Discovery
  • Freelander
  • Chwaraeon Darganfod
  • Range Rover
  • Range Rover Evoque
  • Chwaraeon crwydro ystod
  • Range Rover Velar

Ar ôl cydosod 25 o brototeipiau, cyflwynwyd Land Rover yn y sioe geir yn Amsterdam yng ngwanwyn 1948. Cafodd y cwmni Rover ei daro gan ddiddordeb annisgwyl o enfawr yn y model hwn. Ni ddaeth yn opsiwn “canolradd”, fel y’i bwriadwyd gan y brodyr Wilkes. Ym 1948, roedd nifer y SUVs a gynhyrchwyd yn gyfartal, a'r flwyddyn ganlynol dyblodd nifer y sedans Rover a gynhyrchwyd.

Cyn gynted ag y darparodd Land Rover incwm cyson â Rover, daeth yn bosibl gwella'r model presennol yn unol â cheisiadau a dymuniadau cwsmeriaid.

Ym mis Mehefin 2018, cyhoeddodd cynrychiolwyr Land Rover lansiad prosiect newydd o’r enw “Cortex”, y bydd ei weithredu yn costio tua $ 5 miliwn. Nod y prosiect hwn yw “creu ceir robot hunan-yrru a all symud yn annibynnol ar y ffordd mewn unrhyw dywydd.”