Modelau 3D Coed

Yn dangos 1-24 27 o ganlyniadau

3D Modelau o goed y gellir eu lawrlwytho mewn 3ds max, maya, lwo, poser, obj, fbx, xsi, c4d, dwg, dfx, lwo.

Mae coed ar ffurf dail wedi'u rhannu'n goed conifferaidd a chollddail.

Fel arfer, mae coed conwydd yn cael eu gwahaniaethu gan ddail bytholwyrdd caled (gwyrdd yr haf) sy'n debyg i nodwyddau neu gysgod, a elwir yn nodwyddau neu nodwyddau, yn ffurfio conau neu aeron merywen. Mae'r grŵp hwn yn cynnwys, er enghraifft, pinwydd, sbriws, ffynidwydd, llarwydd, cypreswydd, coed coch.

Fel arfer mae gan goeden lydanddail ddail llydan a gwastad - lle mae'r trwch yn llawer llai na'r hyd a'r lled, fel arfer yn disgyn unwaith y flwyddyn. Mae dail llydan (neu ddim ond collddail) fel arfer yn blodeuo ac yn dwyn ffrwyth. Mae'r grŵp hwn yn cynnwys masarn, ffawydd, ynn, ewcalyptws, ac eraill.

Yn ogystal â dosbarthu yn ôl math o ddail, caiff coed eu rhannu yn ôl oes y ddeilen - collddail a bytholwyrdd.

Mae gan gynrychiolwyr collddail newid eglur o orchudd deilen: mae'r holl ddail ar y goeden yn colli eu lliw gwyrdd a'u disgyn, am beth amser (yn y gaeaf) mae'r goeden yn sefyll heb ddail, yna (yn y gwanwyn) mae dail newydd yn tyfu o'r blagur.

Nid oes gan goed bythwyrdd newid eglur o orchudd dail: mae'r dail ar y goeden ar unrhyw adeg o'r flwyddyn, ac mae'r newid yn y dail yn digwydd yn raddol, trwy gydol oes y goeden.

Yn ogystal â'r dosbarthiad biolegol, rhennir coed yn ôl nodweddion eraill: er enghraifft, rhai ffrwythau (y mae pobl yn eu defnyddio i fwyta bwyd), sy'n werthfawr (y defnyddir pren at ddibenion diwydiannol), coed llongau (a ddefnyddir mewn adeiladu llongau) ), trofannol (mae eu hystod yn agos at y cyhydedd), y gogledd (y mae'r amrediad ohonynt yn mynd yn bell o'r cyhydedd) ac yn y blaen.