Modelau 3D Cerbydau Eraill

Modelau 3D » Modelau 3d Cerbydau » Cerbydau Eraill

Yn dangos 1 24-29 o ganlyniadau

Modelau 3D Cerbydau Eraill ymlaen Flatpyramid.

Yn dibynnu ar yr amgylchedd y mae'r cludiant hwn yn cyflawni ei swyddogaethau ynddo, gall fod yn: atmosfferig neu awyr (awyrennau, hofrenyddion, balwnau, awyrlongau, ac ati); tir, gan gynnwys o dan y ddaear (metro, ac ati), rheilffordd (rheilffordd, tram, ac ati) a di-drac (ceir, beiciau modur, bysiau, bysiau troli, ac ati); dŵr (llongau, cychod, cychod, cychod hwylio, ac ati), gan gynnwys gofod tanddwr (tanfor) a gofod (taflegrau, lloerennau).
Mae'n bosib cyfuno cyfryngau - amffibiaid, cychod hedfan, ekranoplans, hofrenfad, ac ati.

Yn yr ardal â gwasanaeth, rhennir trafnidiaeth yn dri chategori: “trafnidiaeth gyhoeddus sy'n gwasanaethu cylch cylchrediad a phoblogaeth, cludo defnydd an-gyffredinol (arbennig) (symudiad cynhyrchu deunyddiau crai yn fewnol, cynhyrchion lled-orffen, cynhyrchion gorffenedig, ac ati. ), yn ogystal â chludiant defnydd personol ”. Ni ddylid cymysgu trafnidiaeth gyhoeddus â thrafnidiaeth gyhoeddus (mae trafnidiaeth gyhoeddus yn is-gategori o drafnidiaeth gyhoeddus). Mae trafnidiaeth gyhoeddus yn gwasanaethu masnach (yn cludo nwyddau) a'r boblogaeth (traffig teithwyr). Cerbydau o ddefnydd arbennig - cludiant mewnol a mewnol. Yn olaf, ceir, beiciau modur, mopedau, beiciau, cychod hwylio, jetiau preifat, ac ati, yw cludiant personol.

Modelau Cerbydau Eraill 3D fformatau ffeil: 3ds max fbx c4d lwo ma mb hrc xsi obj