Modelau 3D Armor

Yn dangos yr holl ganlyniadau 23

Mae arfwisg yn haen amddiffynnol o ddeunydd sydd â chryfder uchel, caledwch a pharamedrau mecanyddol eraill, sy'n sefyll ar lefel uchel o berfformiad, yn perfformio fel rhwystr yn erbyn effeithiau grym ar y gwrthrych sydd wedi'i amgylchynu gan yr haen hon. Mae gan y cysyniad o “arfwisg” ddehongliad eithaf eang, ond yn gyffredinol, amddiffyn yw'r prif werth.

Mae modelau Armor 3D yn boblogaidd iawn ymhlith artistiaid 3D. Mae arfwisg corff yn gyffredin mewn gwahanol gemau fideo, yn enwedig mewn RPGs lle byddwch yn dod o hyd i setiau arfwisg hardd neu greulon. Mae modelau Armor 3D yn dda ar gyfer animeiddio ac at ddibenion astudio, fel deunydd addysgu ar gyfer myfyrwyr sy'n gysylltiedig â'r disgyblaethau addysgol (hanes, diwylliant, peintio) neu ar gyfer amgueddfeydd arbenigol.

On Flatpyramid fe welwch bob math o arfwisg boblogaidd a grëwyd gyda chymorth Vray, 3ds Max, Maya.