Modelau 3D Mitsubishi

Yn dangos yr holl ganlyniadau 7

Mae Mitsubishi Group yn gonglfaen Japaneaidd, un o'r zaibatsu cyntaf. Y cwmnïau mwyaf yn ei strwythur yw Mitsubishi Corporation, Grŵp Ariannol Mitsubishi UFJ, Mitsubishi Heavy Industries (sydd, yn eu tro, yn cynnwys y car mawr Automobile Mitsubishi Motors, pryder cemegol Mitsubishi Chemical [ja], Nikon Corporation ac asedau diwydiannol eraill). Mae'r pencadlys yn Tokyo.

Ym 1870, sefydlodd Yataro Iwasaki y cwmni llongau Tsukumo Shokai Shipping Co. Ym 1873, newidiwyd yr enw i Mitsubishi Shokai. Mae logo'r cwmni wedi'i ffurfio o uno dwy arfbais teulu sylfaenwyr y cwmni - tair deilen dderw wedi'u plygu i mewn i draed moch, a thri rhombws wedi'u trefnu un uwchben y llall. I ddechrau, roedd y cwmni'n ymwneud â chynhyrchu ac atgyweirio llongau, yn ogystal â chloddio am lo ar gyfer llongau ac yswiriant morol.
Mae modelau 3D o geir Mitsubishi yn boblogaidd ymhlith artistiaid oherwydd eu poblogrwydd a'u harddull unigryw o Japan, dyna pam Flatpyramid fe welwch lawer o fodelau Mitsubishi 3D a grëwyd gyda chymorth gwahanol raglenni (gwialen, 3ds Max, Maya)