Modelau 3D Melee

Yn dangos yr holl ganlyniadau 23

Modelau 3D arfau Melee - arfau milwrol, hela neu chwaraeon, nad ydynt yn defnyddio pŵer ffrwydron hylosg, nwy cywasgedig, trydan. Mae'r rhan fwyaf o arfau melee yn arfau llaw. Mae arf taflu hefyd yn cyfrif, â llaw ac yn ddi-law. Mae'r rhan fwyaf o'r arfau melee yn gyllyll, cleddyfau ac ati yn bennaf.

Ymddangosodd arfau Melee gryn amser yn ôl, i ddechrau fel modd o hela. Tan y ganrif XVI oedd y prif fath o arf. Gyda datblygiad arfau tanio bron â cholli ei ystyr.

Ar hyn o bryd yn cael ei ddefnyddio fel ategol, ategol i bosibiliadau arfau saethu, fel arf anrhydeddus (arf dyfarnu), a hefyd fel rhan o'r ffurf draddodiadol.

Yn ôl ei gydymffurfiad â'r safonau sefydledig a'r amodau technegol, amodau cynhyrchu, deunyddiau, offer, sgiliau proffesiynol, mae arf melee wedi'i rannu'n:

  • ffatri (ffatri) - a weithgynhyrchwyd mewn ffordd ddiwydiannol.
  • wedi'i wneud gartref - wedi'i weithgynhyrchu heb gydymffurfio â'r safonau perthnasol.
  • ail-weithio - a weithgynhyrchwyd mewn sawl ffordd (fel rheol, addasu ffatri gartref).