Modelau 3D y stumog

Yn dangos yr holl ganlyniadau 3

Mae'r stumog yn organ gyhyrog gwag, rhan o'r llwybr treulio, yn gorwedd rhwng yr oesoffagws a'r duodenwm.

Mae cyfaint organ wag tua 0.5 l. (0.8-1.5 l). Ar ôl bwyta, fel arfer mae'n ymestyn i 1 litr, ond gall gynyddu i 4 l.

Mae ligamentau peritonaidd y stumog o ochr y crymedd llai yn perthyn i'r omentwm bach.

Mae'r ligament hepato-gastrig, sy'n barhad i'r chwith o'r ligament hepatoduodenal, yn mynd at y rhan beilorig a chromlin lai y stumog o ochr giât yr afu. Yma, mae ei dalennau blaen a chefn yn mynd at furiau cyfatebol y stumog.

Ar ochr cromlin fwy y corff mae'r gewynnau sy'n ffurfio'r omentwm mwyaf.

Ligament, lig. gastrophrenig, yn symud o'r diaffram i waelod y stumog.

Ligament gastro-splenig, o frig y crymedd mwy o ymagweddau'r ddueg at y dull