Modelau 3D Diagnostig

Yn dangos yr holl ganlyniadau 4

Modelau Offer Meddygol 3D ymlaen Flatpyramid.

Diagnosteg feddygol - cymhleth o weithgareddau ac ymchwil gyda'r nod o sefydlu diagnosis, hy union achos y clefyd, ynghyd â newidiadau yn amgylchedd mewnol yr organeb a chlefydau cysylltiedig, a phenodi triniaeth effeithiol o'r clefyd. Rhennir diagnosteg feddygol yn semioteg; dulliau archwilio cleifion, sydd wedi'u rhannu'n labordy, dulliau offerynnol a chorfforol o archwilio; yn ogystal â'r sylfeini methodolegol ar gyfer sefydlu diagnosis.

Mae'r broses o sefydlu diagnosis yn cychwyn o ddechrau'r archwiliad o'r claf mewn sefydliad meddygol neu yn ystod galwad meddyg ym man preswylio'r claf. Mae diagnosis o'r clefyd yn dechrau o gasglu anamnesis y clefyd. Ar ôl casglu'r anamnesis, mae'r meddyg yn cynnal adolygiad o'r claf, pan fydd yn cynnal offerynnau taro a chlustogi'r claf, palpation safle'r afiechyd, yn mesur pwysedd gwaed, cyfradd curiad y galon a chyfradd resbiradaeth y claf, ac yn mesur tymheredd corff y claf. Cofnodir data o anamnesis ac adolygiad claf yn y cofnodion meddygol.