Modelau 3D Diagnostig

Yn dangos yr holl ganlyniadau 4

Modelau Offer Meddygol 3D ymlaen Flatpyramid.

Diagnosteg feddygol - cymhleth o weithgareddau ac ymchwil gyda'r nod o sefydlu diagnosis, hy union achos y clefyd, yn ogystal â newidiadau yn amgylchedd mewnol yr organeb a chlefydau cysylltiedig, a phenodiad triniaeth effeithiol o'r clefyd. Mae diagnosteg feddygol wedi'i rhannu'n semiotics; dulliau o archwilio cleifion, sydd wedi'u rhannu'n labordy, dulliau offerynnol a chorfforol arholiad; yn ogystal â'r sylfeini methodolegol ar gyfer sefydlu diagnosis.

Mae'r broses o sefydlu diagnosis yn dechrau o ddechrau archwiliad y claf mewn sefydliad meddygol neu yn ystod galwad meddyg yng nghartref y claf. Mae diagnosis o'r clefyd yn dechrau o gasglu anamnesis y clefyd. Ar ôl casglu'r anamnesis, bydd y meddyg yn cynnal adolygiad o'r claf, ac yn ystod y cyfnod hwn bydd yn cyflawni trawiad ac ymledu'r claf, gan wasgaru safle'r clefyd, mesur pwysedd gwaed y claf, cyfradd curiad y galon a chyfradd resbiradaeth, a mesur tymheredd y y claf. Cofnodir data o anamnesis ac adolygiad claf yn y cofnodion meddygol.